Het Gemini Ziekenhuis krijgt een compleet nieuw OK-complex dat per maart 2016 in gebruik genomen kan worden.

Het betreft een complex van 4 operatiekamers, die op de tweede verdieping aan het huidige complex wordt gebouwd. Het gehele complex is klasse 1 en prestatieniveau1. Dit betekent dat de kamers qua afmetingen en luchtbeheersing alle operaties ‘aankunnen’. 

Continuïteit
Het Gemini was van plan om de bestaande OK’s gefaseerd aan te passen. De renovatieplannen voldeden echter niet aan nieuwe richtlijnen waardoor op de lange termijn de operatiekamers niet  zouden voldoen. Met het nieuwe OK-complex en de beschikbaarheidsgelden voor de acute verloskunde en spoedeisende zorg is de continuïteit van de ziekenhuiszorg beter gewaarborgd, ook op langere termijn.
Staalconstructie
Het nieuwe OK-complex komt op een staalconstructie buiten het gebouw, aansluitend op de huidige OK-afdeling. De constructie komt op het parkeerterrein van medewerkers. De huidige OK’s worden omgevormd tot opslagruimte en andere nevenruimtes voor het nieuwe OK-complex. Na de zomerperiode begint Gemini met de voorbereidingen.  In maart 2016 verwacht men het complex in gebruik te nemen.
Bron NVZ