In het Beatrixziekenhuis vond onlangs een rampenoefening plaats. Tijdens deze oefening werd gewerkt conform het eigen Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZIROP). Hierin staat beschreven hoe het ziekenhuis bij een ramp de extra te verwachten stroom patiënten optimaal kan behandelen. Om hier goed op voorbereid te zijn, oefent het Beatrixziekenhuis regelmatig.

Het scenario van de fictieve ramp betrof het zomerfeest in Gorinchem waar, door een windhoos, de VIP-tribune was ingestort. Er ontstond chaos en paniek omdat mensen vervolgens niet weg konden en tegen de hekken aan gedrukt werden. Veel slachtoffers kwamen tegelijk naar het ziekenhuis. De ramp werd geoefend samen met mensen van de GHOR en het traumacentrum Zuidwest Nederland. Daarbij kreeg het crisisbeleidsteam steeds nieuwe uitdagingen om mee te oefenen.

Geslaagd en leerzaam
Mascha Ratten, coördinator van de oefening: “Uit de oefening bleek dat we snel en kundig de slachtoffers van een ramp kunnen opvangen, behandelen en herverdelen over andere ziekenhuizen in de regio. Samenwerking tussen en door afdelingen en een duidelijke rol- en taakverdeling bleken daarbij cruciaal voor een soepel verloop. Er zijn altijd verbeterpunten. Met de oefeningen brengen we die in kaart en daar leren we van. We blijven daarom regelmatig oefenen. We mogen terugkijken op een geslaagde en ook leerzame rampenoefening.”

Meer informatie
Voor meer informatie over de zorg in het Beatrixziekenhuis en andere diensten van Rivas Zorggroep is te vinden op www.beatrixziekenhuis.nl of bel Rivas Zorglijn 0900-8440.

Fotobijschrift: In geval van rampenopvang kan het Beatrixziekenhuis ingeschakeld worden. Dat wordt regelmatig geoefend.

Bron: Rivas Zorggroep