Donderdag 15 oktober opent GGz Breburg een nieuwe High & Intensive Care (HIC) op de Muiderslotstraat 150 in Breda.
Deze nieuwe manier van crisisopname is een radicale omslag in de GGz: hoe slechter het met de cliënt gaat, hoe intensiever het contact. Daarmee voorkomen we dat de situatie escaleert, zodat de cliënt niet de isoleercel in hoeft.
De heer Paul Depla, burgemeester van Breda, zal de High & Intensive Care (HIC) officieel openen. Er zijn verschillende sprekers, onder wie mevrouw Ronnie van Diemen-Steenvoorde, Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Myrthe van der Meer, schrijfster van de romans PAAZ en UP, zal tijdens de opening spreken en haar boeken signeren.
Op de HIC kunnen cliënten opgenomen worden, die een zodanige acute psychische crisis doormaken dat zij tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij worden gastvrij ontvangen, samen met familie en de eigen behandelaar, en blijven zo veel mogelijk zelf de regie houden over hun behandeling. Ook getrainde ervaringsdeskundigen zijn daar nauw bij betrokken. Familie of naasten kunnen blijven slapen als de cliënt dat wil en verpleegkundigen zitten niet meer in een aparte ruimte zoals vroeger.
Tom van Mierlo, psychiater en directeur behandeling bij GGz Breburg, is een van de initiatiefnemers van de nieuwe aanpak. Een aantal jaar geleden heeft GGz Breburg samen met twaalf andere GGz-instellingen nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor deze nieuwe manier van crisisopname. In 2014 is de Stichting HIC (zie: http://hic-psy.nl/) in het leven geroepen. De nieuwe HIC in Breda is de tweede HIC die geheel voldoet aan deze landelijke richtlijnen. De eerste HIC opende GGz Breburg in februari dit jaar in Tilburg.
GGz Breburg is koploper in het verkorten van de opnameduur: sinds 2008 is een beddenreductie van 20% gerealiseerd. Dit is van groot belang, want thuis herstelt de cliënt het best en het snelst met hulp van het eigen sociale netwerk, daarbij zo nodig ondersteund door de behandelaar. Daarnaast is het aantal separaties sinds 2010 met 90 procent afgenomen. Met de twee High & Intensive Cares wil GGz Breburg de opnameduur en het aantal separaties nog verder verminderen.