Goede Zorg Proef Je -Graphic nieuwe voorhoedeziekenhuizen met kaartje
Negen ziekenhuizen tekenden opnieuw negen ziekenhuizen voor hun deelname aan de Voorhoede van Goede Zorg Proef Je | Foto: Alliantie Voeding in de Zorg

Op 29 juni tekenden opnieuw negen ziekenhuizen voor hun deelname aan de Voorhoede van Goede Zorg Proef Je, een project van Alliantie Voeding in de Zorg. Zij zetten zich, evenals de tien trekkers die al sinds december de voorhoede vormen, in voor een volledig gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers in 2022. Die voorhoede heeft een grote ambitie: ze willen de doelen die in het Preventieakkoord staan over gezonde voeding al in 2022 behalen, in plaats van 2030. Het zijn dan ook vooral ziekenhuizen die al actief bezig waren met gezonde voeding, en die de uitwisseling en inspiratie zoeken om initiatieven verder uit te bouwen.

Het project ‘Goede Zorg Proef Je’ is opgezet door de Alliantie Voeding in de zorg. Het is een werkwijze waarbij ziekenhuizen leren van elkaars kennis en ervaring. Zo kunnen zij de doelen op het gebied van gezonde voeding sneller en beter halen. “In de maandelijkse meetings delen ziekenhuizen kennis en best practices” vertelt Leonie Horne, projectcoördinator Goede Zorg Proef Je van de Alliantie. “Ook plaatsen we tools op onze website Goede Zorg Proef Je. Zo hoeven ziekenhuizen die hun voedingsaanbod willen verbeteren niet opnieuw het wiel uit te vinden.” Onderwerpen waarover ziekenhuizen ervaringen uitwisselen en tips geven gaan niet alleen over de voeding zelf, maar ook over het organiseren van de veranderingen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en uitwerken van voedingsbeleid, of de praktische organisatie rond de invoering van aanpassingen.
De uitwisselings- en inspiratiemeetings zijn ook toegankelijk voor alle ziekenhuizen die actief aan de slag zijn als Goede Zorg Proef Je-ziekenhuis.

Ervaringen delen

“In de maandelijkse meetings delen ziekenhuizen kennis en best-practices.” vertelt Leonie Horne. “Ook plaatsen we tools op onze website Goede Zorg Proef Je. Vandaag deelden Erasmus MC, Rijnstate en het St. Jansdal ervaringen over respectievelijk de aanbesteding voor een nieuw voedingsconcept, het implementeren van een voedingsvisie en de oprichting van een voedingscommissie in het ziekenhuis. Corona heeft het belang van een gezonde leefstijl nog steviger op de kaart gezet. De nieuwe manieren van online vergaderen maken het eenvoudiger om kennis te delen in heel Nederland. Ons project profiteert daarvan.”

Andere zorginstellingen

“Met dit netwerk en de tools kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen aan de slag. Zo kunnen zij een omgeving bieden die gezondheid en welzijn uitstraalt én waar de gezonde keuze de makkelijke keuze is’, aldus Letteke Boot, beleidsadviseur bij het ministerie van VWS. Vanuit de Alliantie Voeding is het afgelopen jaar gewerkt aan het verbeteren van het voedingsaanbod in diverse revalidatie-instellingen. Ook samen met GGZ-instellingen worden plannen ontwikkeld. Daarnaast stimuleert  Goede Zorg Proef Je de deelnemende ziekenhuizen om zorginstellingen in hun regio te inspireren. Zorginstellingen die aan de slag willen, kunnen contact opnemen met de Alliantie Voeding in de Zorg.

Niet alleen een voorhoede

Ziekenhuizen die actief aan de slag gaan met het verbeteren van het voedingsaanbod zijn welkom in het netwerk van Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen. Ook als 2022 niet haalbaar is. Alle activiteit draagt immers bij aan de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord: een gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers voor de helft van alle ziekenhuizen in 2025 en in 2030 in alle ziekenhuizen.

Deze ziekenhuizen horen nu tot de Voorhoede

Sinds 2 december 2020: Amsterdam UMC (locatie AMC en Vumc), Bernhoven, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Martini Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Radboudumc, Tergooi en Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Sinds juni 2021: Adrz, BovenIJ Ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, LUMC, Rijnstate, UMCG, UMC Utrecht.

Meer informatie