Hilde Verbeek portretfoto
Foto: Universiteit Maastricht

Op 9 juli a.s. houdt professor Hilde Verbeek haar inaugurele rede aan de Universiteit Maastricht. Titel: ‘Een huis, een thuis? Hoe de zorgomgeving bijdraagt aan het dagelijks leven van kwetsbare ouderen’. Ter gelegenheid van de oratie organiseert de universiteit samen met MeanderGroep het symposium Wetenschap & Maatschappij: het living lab in de ouderenzorg.

Oratie

Idealiter is het huis waar je woont ook je thuis. Bij kwetsbare ouderen die intensieve zorg nodig hebben is dit lang niet altijd het geval. In deze rede legt Hilde Verbeek haar onderzoek uit naar hoe de zorgomgeving in elkaar zit en hoe deze het dagelijks leven en functioneren van ouderen, hun naasten en medewerkers beïnvloedt. Het strikte onderscheid tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg werkt vaak belemmerend. Belangrijk is om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen waar ouderen levenslang kunnen blijven wonen èn intensieve zorg kunnen ontvangen, 24 uur per dag als het nodig is. Zij benadrukt het belang van trans- en interdisciplinair onderzoek en de samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke partners, waaronder zorgorganisaties maar ook burgers, woningbouwcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraars. Verbeek bespreekt inzichten vanuit hoe de omgeving wordt ervaren, hoe de omgeving wordt gebruikt, hoe de omgeving is ontworpen en hoe de zorg- en dienstverlening is georganiseerd.

Hilde Verbeek houdt de oratie om 16.30 uur in de Sint Janskerk Maastricht.

Hilde Verbeek

Hilde Verbeek (1983) is opgeleid tot neuropsycholoog. In 2011 promoveerde zij op een studie naar de effecten van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Na een post-doc periode aan de University of Manchester, Verenigd Koninkrijk, heeft zij haar carrière voortgezet aan de vakgroep Health Services Research aan de Universiteit Maastricht. Verbeek is vice-voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg en lid van De Jonge Akademie.

In FMT Gezondheidszorg #5, de magazine-editie die in september 2021 verschijnt, komt een uitgebreid in interview met Hilde Verbeek.

Symposium

Voorafgaand aan de inauguratie, van 12:00 tot 14:45 uur,  vindt het symposium ‘Wetenschap & Maatschappij: het living lab in de ouderenzorg’ plaats.

Het symposium staat in het teken van wetenschappelijk onderzoek, specifiek hoe studies van betekenis kunnen zijn voor de ouderenzorg. Dit symposium geeft voorbeelden van samenwerking tussen onderzoekers, ouderen en hun naasten, zorgmedewerkers, docenten en studenten om  wetenschap te doen bijdragen aan  innovaties in de langdurige zorg voor ouderen:

  • Wat is de impact die je met wetenschap bereikt in de maatschappij en wat is daarvan nou het belang?
  • Hoe speel je in op behoeften en persoonlijke voorkeuren van ouderen en hun naasten in de langdurige zorg?
  • Wat zegt de wetenschap over hoe die persoonsgerichte zorg tot stand komt?
  • De vertaling van de ontwikkelingen in de wetenschap van ouderenzorg naar de weerbarstige praktijk van het (MBO) zorgonderwijs.
  • En waarom wil een Raad van Toezicht bijdragen aan een leerstoel op het gebied van ouderenzorg?

Sprekers: Prof. dr. Rianne Letschert (Rector Magnificus Universiteit Maastricht), prof. dr. Anne Margriet Pot (Strategisch adviseur bij de Inspectie voor gezondheid en jeugd, Hoogleraar Persoonsgericht Toezicht), Nienke Cunnen (MBO BBL studente ouderenzorg bij Sint Jozef en Gilde Opleidingen) en Ir. Peter Thuis EMC (Bestuursvoorzitter ROC Gilde Opleidingen en voorzitter Raad van Toezicht Meandergroep)

Bijwonen

Zowel de inauguratie als het symposium zijn te volgen via een live stream.

>  Klik hier voor meer informatie en registratie.