De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt de voorgenomen fusie van het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn goed.

Hiermee is er weer een stap gezet in het fusietraject. De plannen worden nu ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Pas na de goedkeuring van de ACM is de fusie een feit.
De bestuursleden van het Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis zijn blij met de toestemming van de NZa. ‘Door te fuseren zien wij kansen om de kwaliteit van zorg te verbeteren door kennis en vakbekwaamheid te bundelen. Door samenwerking blijft de ziekenhuiszorg in de regio behouden’.

Uitspraak NZa
De NZa heeft vastgesteld dat patiënten, personeel en andere belanghebbenden tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de fusieplannen en de gelegenheid hebben gekregen daarover aanbevelingen te doen. Tevens constateert de NZa dat bij fusie de continuïteit van cruciale zorg niet in gevaar komt. Nu moet de ACM nog uitspraak doen over de voorgenomen fusie. De ACM beoordeelt op basis van de mededingingswet of de fusie van de ziekenhuizen voldoende ruimte laat voor concurrentie van andere zorgaanbieders, waardoor er voor patiënten en zorgverzekeraars voldoende keuzemogelijkheden overblijven. Wanneer ook de ACM een positief advies geeft over de plannen kan de fusie echt in gang worden gezet.

Dichtbij als het kan, verder als het moet
Patiënten kunnen straks nog steeds op alle locaties terecht voor een consult bij hun specialist. Ook de begeleiding van zwangeren blijft gewoon zowel in Purmerend en Hoorn mogelijk. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden worden sommige behandelingen op één plek geconcentreerd. Op de locatie Purmerend (nu Waterlandziekenhuis) ligt het accent na de fusie op veelvoorkomende zorg en behandelingen die planbaar zijn. Op de locatie Hoorn (nu Westfriesgasthuis) komt de nadruk op risicovolle zorg en complexe spoedeisende hulp te liggen.

Bron: Waterlandziekenhuis