Om de verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden ruim 54 partijen dinsdag 27 oktober de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’.
De ondertekenaars vertegenwoordigen verenigingen uit de zorg, kennisinstellingen, ministeries, gemeenten, omgevingsdiensten, en bedrijven. Zij gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten.
Milieu Platform Zorgsector is de initiator van deze Green Deal waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette: “Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen. Dit begint met zinnig en zuinig omgaan met energie, water, grondstoffen, voedsel en ook medicijnen. We willen de verspilling samen tegengaan. Dat is goed voor onze aarde en voor de kosten in de zorg. Geweldig om te zien dat er zoveel verschillende partijen meedoen.”
De ambitie van de ondertekenaars van de Green Deal is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld met een betrouwbaar integraal keurmerk zoals de Milieuthermometer Zorg.
Veel resultaat
“In de Amsterdamse regio hebben wij ervaren hoeveel effect samenwerken heeft”, vult Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur van het BovenIJ ziekenhuis aan. Met zeven Amsterdamse ziekenhuizen streefden we naar een milieu- en energievriendelijker bedrijfsvoering. Nu pakken we het binnen de Green Deal landelijk in groter verband op met kennisinstellingen, zorgaanbieders, overheden en verzekeraars. Daardoor kunnen we putten uit een nog breder kennispalet. Ik verwacht dat we daardoor grote slagen kunnen maken.”
Leereffect
Vooral het leereffect spreekt Van der Meer aan in de Green Deal. “We zien veel initiatieven om energie te besparen, afval beter te verwerken en de voedselbereiding beter af te stemmen. Maar onze ambities reiken verder. Zo willen we bijvoorbeeld kijken of afval hergebruikt kan worden, hoe we patiëntenafval kunnen scheiden en of een keurmerk daarbij ondersteunend en onderscheidend is. Doordat de overheid participeert zullen ontwikkelingen versnellen.”
Wat wil MPZ met de green deal
Vereniging MPZ heeft met haar leden veel kennis verzameld voor een duurzame bedrijfsvoering. De ervaring is dat de inzet van deze kennis leidt tot hoger efficiency, kostenbesparingen en een beter milieu.
Nog steeds gaat veel energie zitten in overleg met bevoegd gezag. Hierbij viel en valt op dat regelmatig tegenstrijdige wetgeving het doelmatig beheer in de weg zit.
Een ander punt is dat directies zo druk zijn dat de aandacht voor het thema duurzaam op de achtergrond blijft. Zolang stakeholders geen vragen stellen komt het thema niet snel in de strategie van de instelling. Nu ruim 20 grote zorgorganisaties met de Milieuthermometer wel die stap zetten, blijkt dit iedereen goed te bevallen.
Steeds meer leveranciers komen met duurzame oplossingen. Hun klacht is dat de zorg er onvoldoende om vraagt. MPZ noteert daarbij dat goede cases voor de zorg vaak ontbreken en dat leveranciers soms ook bang zijn die te geven, omdat de concurrent meekijkt.
Met de Green Deal verbinden we veel partijen. MPZ komt in overleg met ministeries waarmee de stap naar samenwerking verdiept kan worden. Beter aan de voorkant meedenken dan aan de achterkant strijden. Met de Green Deal bereiken we lokale overheden en verzekeraars, welke ook willen werken aan thema duurzaamheid. Met de Green Deal komen de leveranciers aan tafel, wat kan leiden tot goede cases voor de sector die duurzame innovaties versnellen.
MPZ streeft ernaar de praktische kant van werken aan duurzaamheid uit te rollen.  Met bestaande kennis, werkwijzen en producten die nuttig zijn voor mens, milieu en kostenefficiency binnen de zorg zijn binnen enkel jaren veel resultaten te behalen. Op de website komt een de databank met voorbeelden.
Kortgezegd:
– meer samenwerken met overheden i.p.v. vechten over wetgeving;
– regionaal en lokaal de samenwerking zoeken;
– de boodschap op het niveau van de directies brengen;
– praktijkkennis van leveranciers binnen de zorg verzamelen en verspreiden, met nadruk op de maatregelen die kosten besparen;
– meer samenwerking binnen de sector met collega-verenigingen.
Met de  Milieuthermometer Zorg is een snelle route naar een duurzame bedrijfsvoering beschikbaar, althans naar de basis voor een duurzame bedrijfsvoering. Het is een zorgsysteem dat met certificaat ook de eigen aandacht voor duurzaam zichtbaar kan maken naar de omgeving.