Op 2 oktober organiseert Zorg voor Beter de Grote Kennismarkt in NBC Nieuwegein.
De Kennismarkt staat in het teken van transitie en de veranderende wereld voor zorgprofessionals van woonzorgcentra en (thuis)zorg. De Kennismarkt is het podium waar zorgprofessionals elkaar ontmoeten en actief kennis  en inspirerende praktijkervaringen delen.
De Grote Kennismarkt Zorg voor Beter biedt zorginhoudelijke kennis gekoppeld aan de huidige veranderingen. Zowel weet-kennis als doe-kennis. Dit wordt in verschillende vormen aangeboden; plenaire presentaties, workshops, dialoog- en thematafels en de informatiemarkt.
Actuele thema’s die aan bod komen zijn o.a.: werken met zelfstandige teams; dementie; formele en informele zorg; mondzorg; infectiepreventie; medicatieveiligheid en vroegsignalering; continentiezorg; ICT in de zorg; complementaire zorg en  omgang met vrijheid beperkende maatregelen.
Accreditatie
Deelnemers krijgen 6 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsregister V&V van V&VN voor de Grote Kennismarkt Zorg voor Beter.
V&VN Zorgward 2015
Tijdens de Kennismarkt Zorg voor Beter wordt de V&VN Zorgaward uitgereikt. Deze staat dit jaar geheel in het teken van vakinhoudelijk leiderschap bij verzorgenden.
Winnaars van de vakjury en genomineerd voor de Zorgaward zijn:
•    Adrina Huibertse, verzorgende, Vivent – locatie Hof van Hintham
•    Tineke van de Nobelen, zorgcoördinator, Vitalis – locatie Brunswijck
•    Meryem Donks, persoonlijk begeleider, Al-Noor – Cordaan
Meer informatie over de V&VN Zorgaward op Zorg voor Beter
Waarom deelnemen?
Een onmisbare dag voor verzorgenden en verpleegkundigen uit woonzorgcentra en (thuis)zorg, maar ook professionals zijn welkom die deze groepen ondersteunen (professionals vanuit management, staf en onderwijs), omdat het dé dag is voor alles wat ze maar willen weten en delen over hun vak. Hun werk staat daar centraal  en hoe ze goed en ‘zelfsturend’ hun vak kunnen uitoefenen.
Bron: Zorg voor Beter