Investeren in betere diagnose en behandeling van tuberculose wereldwijd is een zeer effectieve manier om hoge maatschappelijke winst te behalen.
Het maatschappelijk rendement is maar liefst 43 dollar per geïnvesteerde dollar. Dat stelt een groep vooraanstaande economen van het Copenhagen Consensus Center.
Eind september zullen overheden van 193 landen in New York afspraken maken over mondiale doelstellingen voor 2030, in het kader van de nieuwe Sustainable Development Goals (SDGs). Deze doelstellingen bepalen waaraan de Verenigde Naties de komende vijftien jaar 2.500 miljard US dollar aan ontwikkelingshulp zullen uitgeven. Een groep vooraanstaande economen van het Copenhagen Consensus Center heeft onderzocht welke interventies het hoogste economische rendement opleveren. “Bestrijding van tuberculose wordt beschreven als één van de meest rendabele maatregelen”, vertelt Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds. “Aanpak van tuberculose is effectief en niet duur. De kosteneffectiviteit van de mede door KNCV ontwikkelde bestrijdingsmethoden is al meerdere keren aangetoond. Wij werken met andere sectoren samen om de prijs van diagnose en behandeling zo laag mogelijk te houden. Zo is door de mondiale gezamenlijke inkoop van medicijnen de prijs van een zes maanden durende behandeling gedaald tot dertig dollar.”
95 procent minder sterfte
Jaarlijks krijgen wereldwijd zo’n negen miljoen mensen tuberculose waarvan 1,5 miljoen mensen overlijden. Deze sterfte kan op termijn met 95 procent worden verminderd door een optimaal pakket van interventies met focus op HIV-geïnfecteerde mensen en kwetsbare groepen in de samenleving. De behandeling van medicijn-resistente vormen van tuberculose verdient daarbij extra aandacht om verdere verspreiding te voorkomen.
‘Verborgen’ ziekte
Tuberculose is een ‘verborgen’ ziekte. Meer dan twee miljard mensen dragen de tbc-bacterie bij zich, waarvan vijf tot tien procent de dodelijke ziekte gedurende hun leven zal ontwikkelen. “Het uitgeven van een dollar aan diagnose en behandeling is een goedkope manier om veel mensen vele jaren langer te laten leven”, stelt Bjorn Lomborg, directeur van het Copenhagen Consensus Center. “Ebola haalt volop het nieuws, maar tuberculose is een veel groter probleem.”