Twee projecten van het Antoni van Leeuwenhoek hebben grote subsidies ontvangen voor de ontwikkeling van nieuwe technieken die bijdragen aan het volledig verwijderen van tumoren tijdens een operatie. Eén project richt zich op het voorkomen van het achterblijven van tumorweefsel bij niet goed zichtbare of voelbare tumoren tijdens operaties door een combinatie van ultrageluid en optische technologie. Het andere project richt zich specifiek op prostaatoperaties. Opzet hierbij is om met behulp van licht afkomstig van radioactieve stoffen te controleren of tumorweefsel volledig is weggenomen. Beide projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente.

Optische en akoestische operatietool
Tijdens een operatie is het vaak moeilijk om alle tumorweefsel goed te verwijderen omdat een tumor niet goed zichtbaar of voelbaar is voor de chirurg. Als niet al het tumorweefsel is verwijderd, is de kans groot dat de ziekte terugkeert. In het onderzoek van prof. dr. Ruers wordt een chirurgische tool ontwikkeld die de chirurg tijdens de operatie informeert over de aard van het weefsel onder het chirurgische mes. Dat wordt gedaan door ultrageluid en optische spectroscopie te combineren in één instrument. Zo krijgt de chirurg een gedetailleerd beeld over het operatiegebied en kan hij veiliger en gerichter opereren. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd samen met de Biomedical Photonic Imaging Group van de Universiteit Twente, heeft een totale projectomvang van €660.000.

Nieuw licht op prostaatkanker
Binnen het onderzoek van dr. Stokkel bekijken onderzoekers tijdens een prostaatkankeroperatie  of de tumor compleet is verwijderd met een nieuwe techniek genaamd ‘Cerenkov-luminescentie-beeldvorming’. Deze techniek wordt in de beginfase van het onderzoek verder geoptimaliseerd. Radioactieve stoffen, die al gebruikt worden om de tumoren af te beelden met grote scanners, zenden ook een zwak licht uit. Met de camera LightPath is dit licht te detecteren en af te beelden, zodat te controleren is of de snijranden van verwijderde tumoren geen kankercellen meer bevatten. Het doel is om het aantal prostaatoperaties waarbij tumorweefsel niet volledig is verwijderd en daardoor ook het aantal aanvullende behandelingen drastisch te verlagen. Ook dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente. De totale projectomvang voor dit onderzoek is €350.000.

De subsidies van Technologiestichting STW en het KWF zijn in het kader van het ‘Technology for Oncology’-project’.