Meer betrokkenheid van de familie en een externe voorzitter van de onderzoekscommissie.

Dat zijn de belangrijkste veranderingen in de behandeling van calamiteiten met dodelijke afloop in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Ze gelden voor het veld en de inspectie. De veranderingen zijn aangekondigd in een brief van de Minister en Staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer op 8 juli en gaan in per 1 oktober.

Zodra een zorgaanbieder in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg een calamiteit met dodelijke afloop aan de inspectie meldt, neemt deze contact op met de familie of nabestaanden. De inspectie stuurt eerst een brief om de familie of nabestaanden op de hoogte te stellen van de melding. Vervolgens neemt de inspectie telefonisch contact op om te bespreken hoe het onderzoek naar de calamiteit zal verlopen. De inspectie neemt de resultaten van dit gesprek mee in haar afwegingen of zij de zorgaanbieder het onderzoek laat uitvoeren of dat de inspectie zelf onderzoek doet.
Betere kwaliteit onderzoek door externe voorzitter
Als een calamiteit onderzocht wordt, moeten zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg per 1 oktober een externe voorzitter aanstellen om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Een externe voorzitter is iemand die op geen enkele wijze verbonden is aan de zorgaanbieder waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om een externe voorzitter aan te stellen. De zorgaanbieder moet goed kijken naar de vaardigheden die passen bij het onderzoek naar de calamiteit en de kennis en kunde van het onderzoeksteam. De inspectie verwacht dat zorgaanbieders meer kunnen leren van de gemaakte fouten door het inschakelen van een externe voorzitter. Daarmee kunnen zij maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.
Evaluatie andere werkwijze
De veranderingen zijn van toepassing op de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. De werkwijze wordt na een jaar geëvalueerd om te kijken wat het effect is van deze veranderingen en of deze werkwijze ook in andere sectoren toegepast kan worden.