Guus Schoonman. Foto: Tilburg University

Neuroloog en onderzoeker Guus Schoonman is met ingang van 1 mei benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel ‘Digitale communicatie in de klinische praktijk’ bij de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Deze leerstoel is ingesteld in samenwerking met het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ)Tilburg.

Schoonman gaat onderzoek doen naar de rol en meerwaarde van digitale hulpmiddelen bij de communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener.

Neuroloog

Guus Schoonman (1974, Deventer) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 2008 aan het Leids Universitair Medisch Centrum met een NWO-subsidie op onderzoek ‘Trigger factors and mechanisms in migraine’. Hij volgde daar ook een opleiding tot neuroloog. In 2013 werd hij aangesteld door het ETZ als neuroloog en klinisch onderzoeker. Sinds 2015 is hij betrokken bij diverse digitaliseringstrajecten in het ziekenhuis, de ontwikkeling van het patiëntenportaal mijnETZ en later ook als gastonderzoeker digitale communicatie klinische praktijk aan Tilburg University.

Verrijken digitale hulpmiddelen de zorg?

Schoonman zal zich verder verdiepen in de effecten van digitalisering op de zorg. Er is sprake van toenemend gebruik van diverse hulpmiddelen zoals beeldbellen, online monitoring en patiëntenportalen. Maar welke digitale hulpmiddelen verrijken de zorg? En hoe betrekken we de zorgverleners en patiënten bij deze ontwikkelingen? De bijzonder hoogleraar zal een wetenschappelijke bijdrage leveren aan onderzoek, onderwijs en ondersteuning op het gebied van digitale communicatie hulpmiddelen en digitale vaardigheden in de klinische praktijk.

Bron: Persbericht