Erasmus MC

Half april meldde de NOS dat ziekenhuizen weinig of zelfs helemaal geen zicht hebben op bijverdiensten van artsen in de medische industrie. Dat was de voorlopige conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van publicaties over de cardiologen van Isala.

Er zijn momenteel geen specifieke regels voor artsen over bijverdiensten en cadeaus vanuit de medische industrie. De IGJ heeft onderzoek gedaan naar de eigen regels bij verschillende ziekenhuizen. Zelf heeft de inspectie nog niet daarover gepubliceerd, de voorlopige conclusies zijn via de NOS naar buiten gekomen.

Zelfregulering moet verdwijnen

Een woordvoerder van de IGJ: “In het algemeen kunnen we zeggen dat de inspectie heeft vastgesteld dat er binnen de ziekenhuizen geen of onvoldoende aandacht was voor het onderwerp gunstbetoon”. Dat is het bevoordelen van artsen door bedrijven. Navraag bij meerdere ziekenhuizen leerde dat veel organisaties bezig zijn met onderzoeken en het opzetten van strengere regels. Momenteel is er nog sprake van zelfregulering waarbij de sector zelf verantwoordelijk is. Minister Kuipers van VWS wil dat er een wettelijk verplicht register komt van betalingen aan zorgverleners.

Erasmus MC: arts weg

Het Erasmus MC maakte op 18 april, een week na het NOS-bericht over de voorlopige conclusies van de inspectie, bekend dat een cardioloog ‘in goed overleg’ vertrekt. Dit omdat hij zonder toestemming bijverdiende in de medische hulpmiddelenindustrie. De arts kreeg  bijna 70.000 euro van Biotronik, voor advieswerk. Het Duitse bedrijf Biotronik produceert  medische hulpmiddelen en levert ook apparatuur aan het Erasmus MC. Het bedrijf speelt ook een belangrijke rol bij het corruptie-onderzoek in de Isala-ziekenhuizen. Saillant detail: Ernst Kuipers was RvB-voorzitter bij het Erasmus MC in de periode dat de cardioloog zonder toestemming werkzaamheden verrichtte voor Biotronik.

Reactie Erasmus MC

In een reactie schrijft Erasmus MC: “Het Erasmus MC heeft een werknemer een waarschuwing gegeven en afspraken gemaakt voor de toekomst. Dit naar aanleiding van een in opdracht van de Raad van Bestuur ingesteld onderzoek naar nevenwerkzaamheden door een externe accountant. Hieruit blijkt dat de medewerker tussen 2018 en 2021 nevenwerkzaamheden heeft verricht voor enkele internationale medische bedrijven zonder toestemming te vragen. De CAO en het Financial Conflict of Interest-beleid van het Erasmus MC vereisen deze toestemming om transparantie te waarborgen en mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. De medewerker verrichtte de werkzaamheden vanuit een persoonlijke BV. Uit het onderzoek komt niet naar voren dat er sprake was van bevoordeling van de leverancier of benadeling van het Erasmus MC. De werknemer heeft inmiddels in goed overleg met het Erasmus MC een andere betrekking aanvaard.”

Bronnen: NOS / NOS / Persbericht Erasmus MC / FMT

Lees ook: Beslag gelegd op huizen in corruptie-onderzoek Isala