Foto: Jakub Pabis / Pexels.com

Per 15 december 2022 start Guusje ter Horst als bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen. Vanuit deze rol gaat Ter Horst zich inzetten voor het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een beperking.

Minister Conny Helder maakte de benoeming maandag bekend op het congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg. Ter Horst is voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en oud-burgemeester van Nijmegen. De bestuurlijk aanjager gaat partijen zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen in zogeheten inclusiepacten. De afspraken in deze inclusiepacten moeten direct een merkbaar verschil realiseren in het dagelijks leven van mensen met een beperking.

Wat doet een bestuurlijk aanjager?

Als bestuurlijk aanjager gaat Ter Horst partijen bij elkaar brengen om inclusiepacten te sluiten. Daarnaast kan zij belemmerende wet- en regelgeving en andere maatschappelijke problemen voor mensen met een beperking aankaarten bij de betreffende overheidsinstantie of uitvoeringsorganisatie.

Ter Horst heeft persoonlijke affiniteit met het onderwerp. De zoon van haar partner had een ernstige lichamelijke beperking. Guusje ter Horst: ‘Ik wil mij volledig inzetten om het onbeperkt meedoen van mensen met een beperking te helpen realiseren. Door onze Bob, die ernstig lichamelijk beperkt was vanwege een spierziekte en in juli dit jaar overleed, heb ik ervaren hoe het meedoen kan worden bemoeilijkt of juist kan worden verlicht. Iedereen met een beperking verdient dat laatste.’

Ervaringsdeskundigen

Naast de bestuurlijk aanjager gaat per 19 december een spiegelgroep aan de slag, bestaande uit ervaringsdeskundigen, om vanuit het perspectief van mensen met een beperking mee te denken over het beleid. Wat zijn inclusiepacten? Inclusiepacten bestaan uit concrete afspraken tussen partijen als overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De afspraken kunnen gaan over alle thema’s uit het VN-verdrag Handicap zoals werk, wonen, onderwijs en vervoer. Met deze afspraken moet direct een merkbaar verschil worden gerealiseerd in het dagelijks leven van mensen met een beperking. De opgebouwde kennis en ervaring wordt breed gedeeld zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan een toegankelijke samenleving waarin mensen met een beperking vanzelfsprekend meedoen. Ervaringsdeskundigen worden vanaf het begin betrokken in de opzet en uitvoering van de plannen.

Bron: Persbericht