Foto: Pexels.com / Luis Quintero

Half maart sluiten ziekenhuizen in het hele land hun deuren voor niet-spoedeisende zorg. Al meer dan vijftig ziekenhuizen hebben aangegeven mee te doen, meldt vakbond FNV. De staking is een reactie op het uitblijven van een fatsoenlijke cao voor de ruim 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland.

Vanochtend vroeg liet de NVZ weten niet in te gaan op de eisen van de vakbonden, genoemd in het ultimatum, dat om 12:00 dinsdag af zou lopen.

Eerlijke cao

Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn: “Dat ziekenhuismedewerkers weer moeten vechten voor een fatsoenlijke cao, ik vind het onvoorstelbaar. De ziekenhuismedewerkers staan dag en nacht klaar staan voor de patiënt. Het minste wat je mag verwachten is dat de werkgever ook klaarstaat voor zijn werknemers. Maar de werknemers kunnen fluiten naar koopkrachtbehoud en meer zeggenschap over roosters. Nee, de werkgever wil juist meer flexibiliteit en korten op vergoedingen die ziekenhuismedewerkers ontvangen, zoals de verschoven dienst-toelage.”

Werkgevers blijven bij 13%

De NVZ kan niet onverkort meegaan met de eisen van de bonden, maar nodigt de bonden wel uit terug aan tafel te komen. De werkgeversorgansatie van de gezamenlijke ziekenhuizen zegt verbaasd te zijn dat de vakbonden terugvallen op de vertrekpositie zoals in het begin van het onderhandelproces. “En dat terwijl we onder externe begeleiding constructieve vooruitgang hadden geboekt. Het overgaan tot acties is in verhouding tot het eindbod van 13% in 2 jaar tijd buitengewoon disproportioneel”, aldus NVZ-voorzitter Ad Melkert. De ziekenhuizen vinden dat ze daarmee genoeg hebben geboden en zijn ingegaan “op meerdere van uw inhoudelijke voorstellen, waarbij wij ruim de grenzen hebben opgezocht van de beschikbare financiële ruimte en middelen van onze instellingen”.

Actiecomités in ruim vijftig ziekenhuizen

In ruim vijftig ziekenhuizen zijn inmiddels actiecomités gevormd (er zijn ruim 65 ziekenhuizen in Nederland). De stakingsbereidheid is hoog. De vakbonden verwachten dat het aantal actiecomités, en daarmee ook het aantal ziekenhuizen, dat aansluit bij de landelijke staking de komende weken verder toeneemt. Veel ziekenhuismedewerkers staan in de startblokken om te staken, zo boos zijn ze. FBZ-onderhandelaar Rob Koster: “Ze hebben een goede cao gewoon keihard nodig. Zorgwerknemers kunnen alleen kwalitatief goede zorg leveren als ze goed worden betaald en onder goede werkomstandigheden hun werk kunnen doen. Bescherming tegen een te hoge werkdruk is dan ook essentieel. Voorkomen moet worden dat nog meer werknemers de zorg willen verlaten en de werkdruk nog verder toeneemt. Goede arbeidsvoorwaarden zijn dus belangrijker dan ooit.”

Aan tafel?

De werkgevers doen nog wel “de uitdrukkelijke oproep” om het overleg te hervatten. “Voorkomen moet worden dat de patiëntenzorg en het welzijn van werknemers in gevaar komen.” De FNV vraagt zich af waarom ze nog aan de onderhandelingstafel zou komen, aldus Merlijn.

VWS: Geen extra geld

Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels laten weten dat er geen extra geld komt voor de ziekenhuizen. Melkert en de NVZ hadden hierom gevraagd omdat ze anders het Integraal Zorg Akkoord (IZA) niet zouden kunnen uitvoeren.

 

Bronnen: FNV / NvZ