NEN - logo

Op een informatiebijeenkomst van de NEN op 16 februari is aan spelers uit de markt gevraagd of zij de norm NEN7506 voor inspectie en onderhoud van patiëntentilliften willen intrekken of herzien. Ondanks de nieuwe ISO10535 en MDR wetgeving heeft een grote meerderheid van 68% gekozen voor herzien.

De markt ziet dus de toegevoegde waarde van een eigen Nederlandse norm voor inspectie. Stigah is groot voorstander van herziening en we zijn dan ook erg blij dat de markt daar ook zo over denkt. De organisatie gaat zich op de volgende NEN commissie vergadering nogmaals hardmaken voor herziening.

Bron: Stigah