Indigo, landelijke instelling voor generalistische Basis GGZ, Preventie en POH-GGZ brengt ‘Focus in de Basis GGZ’ uit.
Dit handboek bundelt de best practices van honderden behandelaars en verfijnt bestaande modellen voor kort en generalistisch behandelen. Kernpunten zijn oplossingsgerichtheid en zelfregie van de cliënt.
Op basis van praktijkervaringen, onderzoek en theoretische doorontwikkeling heeft de redactie onder leiding van Prof.dr. Giel Hutschemaekers een praktisch handboek opgesteld waarin de diverse behandelmethoden voor kortdurende Basis GGZ zijn gebundeld. Gebaseerd op het ‘KOP’-model van Paul Rijnders (Klacht, Omstandigheden, Persoonlijke stijl) geeft het handboek een geheel eigen richting aan de invulling van de Basis GGZ. Uitgangspunten hierbij zijn onder andere een normaliserende houding, samenwerking, het vaststellen van probleemdefinitie en een behandelaanpak door middel van focussen en het inpassen van de professionele en sociale omgeving in de zorg.
“Met deze aanpak bieden we niet alleen een waardevol document voor behandelaars in de Basis GGZ, maar ook voor verwijzers, de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk en andere ketenpartners. Daarnaast kan het zorgen voor aansluiting met de specialistische GGZ”, stelt Judith Meijer, directeur van de Indigo Service Organisatie. “Met de nieuwe ordening van de GGZ is het belangrijker dan ooit dat systematisch en evidence based wordt behandeld met de cliënt in het middelpunt en als volwaardig partner in het proces.”
‘Focus in de Basis GGZ’ is een uitgave van Indigo Service Organisatie. De uitgave wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan professionals binnen de GGZ. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met het secretariaat van Indigo Service Organisatie )post@indigoservice.org of T 088 – 463 44 66). Naar aanleiding van het boek zullen experts regelmatig publiceren op indigo.nl.
Over Indigo
Indigo werkt landelijk aan betere Basis GGZ en is voortgekomen uit een samenwerking tussen Altrecht, Emergis, GGZ Breburg, GGZ Oost Brabant, GGz Centraal, GGz Drenthe, Parnassia Groep, ProPersona en Yulius. In totaal staan 700 behandelaars staan jaarlijks zo’n 25.000 cliënten terzijde.
Fotobijschrift: Prof.dr. Giel Hutschemaekers