Hartcentrum OLVG is sinds 2013 betrokken bij het Meetbaar Beter programma en verbetert daarmee de kwaliteit van behandelingen voor patiënten.
Meetbaar Beter is een methodiek om het effect van de behandeling voor de patiënt te meten. De methode meet niet alleen de medische uitkomst, maar ook de gezondheidswinst op langere termijn en de kwaliteit van leven na een ingreep.
Sinds de deelname aan het Meetbaar Beter programma is er transparantie in de behaalde resultaten. Deze resultaten worden tussen de hartcentra gedeeld. Specialisten kunnen zo van elkaar leren hoe (complexe) behandelingen verbeterd kunnen worden. De resultaten werden 26 november gepubliceerd op het Meetbaar Beter Symposium 2015 en staan in het Meetbaar Beter boek 2015. Op het symposium presenteerde cardioloog Amoroso de cijfers van OLVG. Bij Hartcentrum OLVG is de sterfte bij een PCI-behandeling bij patiënten met nierfalen gedaald en heeft OLVG een ‘best practice’ van ziekenhuis Isala overgenomen.
Terugdringen van sterfte na PCI-behandeling bij patiënten met nierfalen
Een PCI, ook wel dotteren genoemd, is een behandeling om vernauwingen van het hart te verhelpen. Hartcentrum OLVG voert jaarlijks 2.500 dotterbehandelingen uit. Een belangrijk resultaat was de daling in het sterftecijfer. Zo daalde het sterftepercentage bij patiënten met nierfalen bij een PCI-behandeling van 9,2% naar 4%. Deze uitkomst is op basis van de ’30 daagse mortaliteit’ en betekent dat kans op overleving na een dotterbehandeling bij patiënten met nierfalen steeds beter wordt.
Overnemen van ‘best practices’
Sinds 2015 gebruikt het Hartcentrum van OLVG een best practice van ziekenhuis Isala. Op de operatiekamer wordt sinds dit jaar na een hartoperatie een extra safety check uitgevoerd. De aortaboog wordt gescand met een echo. Deze extra check leidt tot nog veiligere operaties en mogelijk ook tot het voorkomen van complicaties.
Samenwerking binnen hartcentra
Binnen de Meetbaar Beter ziekenhuizen wordt de samenwerking steeds intensiever om zo de kwaliteit van behandelingen voor patiënten te verbeteren. Op basis van de resultaten van dit jaar gaat Hartcentrum OLVG de hartzorg voor aankomend jaar nog meer verbeteren. Meer informatie over Hartcentrum OLVG
Meetbaar Beter Boek OLVG 2015
Bron: OLVG