Mensen lopen met een budgetpolis niet alleen risico’s op vergoeding maar ook op kwaliteit van ingekochte zorg.
Ze kunnen te maken krijgen met een lange reistijd voor zorg. Met ziekenhuizen met zeer lange wachttijden voor zorg. En met ziekenhuizen die onder verscherpt toezicht staan, maar waar ze niet kunnen wegblijven omdat er beperkt is ingekocht.
Dat zijn de conclusies die Patiëntenfederatie NPCF trekt uit het rapport dat de Nederlandse Zorgautoriteit vorige week naar buiten bracht over het uitvoeren van de Zorgverzekeringswet in 2014.
Dat is goed gegaan op onderdelen als zorgplicht, acceptatieplicht en transparantie maar de uitkomsten van het onderzoek over de budgetpolis waren ronduit slecht.
Hierover heeft Patiëntenfederatie NPCF vandaag een brief gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland. Patiëntenfederatie NPCF raadt mensen aan weg te blijven van de budgetpolis omdat de kans op ongewenste bijwerkingen groot is.
Een verzekerde vertelt:
“Door complicaties is mijn vriendin van het Bronovo naar het MCH Den Haag gestuurd. Mijn vriendin heeft een budgetpolis en in het MCH hoorden we dat de behandeling niet volledig vergoed wordt. Ik vind niet dat je in zo’n situatie mag verwachten dat de patiënt nagaat of een ziekenhuis een contract heeft”.
Lees hier de brief die vandaag hierover naar ZN is gestuurd
Bron: NPCF