De Hartstichting stelt als eerste gezondheidsfonds extra subsidie beschikbaar voor het Kennisprogramma Gender&Gezondheid. Dit recent gestarte programma van ZonMw heeft het doel op twaalf thema’s de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen. De subsidie van de Hartstichting gaat naar onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Bron: Hartstichting