Wat wil de patiënt weten en wat juist niet? Met dat uitgangspunt heeft Health Base nieuwe informatiefolders voor patiënten ontwikkeld.
Leesbare en begrijpelijke Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) op zo min mogelijke pagina’s is het resultaat. Donderdag 10 september 2015 verschijnt hierover een artikel in Pharmaceutisch Weekblad.
Veel mensen missen de vaardigheid om adequaat om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat patiënten hun geneesmiddel niet goed gebruiken, omdat medicijnteksten vaak moeilijk leesbaar zijn. Voor Health Base reden om begrijpelijke geneesmiddelinformatie te ontwikkelen: Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt, kortweg GIP. De GIP is geschikt voor iedereen met een leesniveau vanaf 12 jaar. Hierdoor kan een grote groep Nederlanders de informatie begrijpen en toepassen (waar gebruik ik dit voor, hoe en wanneer slik ik dit, wat kan ik doen bij bijwerkingen?).
Begrijpelijke geneesmiddelinformatie
De GIP wordt dagelijks meegegeven in meer dan 1000 openbare apotheken bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel. Bewust naast de bijsluiter van de fabrikant, omdat die minder goed leesbaar is door wet- en regelgeving. Donderdag 10 september 2015 verschijnt in Pharmaceutisch Weekblad een artikel over de nieuwe GIP. Het artikel “Begrijpelijke geneesmiddelinformatie: less is more” is geschreven door apotheker Patiënteninformatie Channah de Haas.
De GIP in het kort
– Toegankelijk taalgebruik, zodat ook laaggeletterden de informatie over geneesmiddelen goed kunnen lezen en begrijpen. Speciale taalsoftware toetst dit structureel.
– Persoonlijk (bevat de medicatiegegevens van de patiënt).
– Getest in cliëntenpanels op begrijpelijkheid en toepasbaarheid.
– Adviezen bij de bijwerkingen waardoor bijwerkingen minder angst oproepen (‘adviesindeling’ – Health Base/NIVEL 2012).
– Overzichtelijk en prettig leesbaar door een ontwerp volgens de methode van Medicines Information Design.
Voorlichtingsgesprek
Apotheken kunnen de GIP – via hun zorginformatiesysteem – gebruiken om patiënten over hun individuele geneesmiddelgebruik te informeren. De informatie in de GIP sluit aan op het voorlichtingsgesprek met de patiënt aan de balie. De GIP is ook geschikt voor voorlichting door verpleegkundigen in het ziekenhuis of in de thuiszorg of door huisartsen en praktijkondersteuners.