Met één vingerprik en een POCT-apparaat kan de trombosedienst nu binnen een uur bepalen of patiënten hun medicatie moeten aanpassen of niet. Door de ICT-ondersteuning van helpLine en Portavita en de vingerprik met de CoaguChek XS Pro van Roche Diagnostics is Starlet DC in staat om het bloedafnameproces volledig te digitaliseren. Alle patiënten met een antistollingsbehandeling uit Noord-Holland Noord en omgeving die gebruik maken van de trombosedienst van Starlet DC Alkmaar, krijgen sinds januari 2017 te maken met de snelle en minder belastende vingerprikmethode.

Sinds begin dit jaar worden meer dan 9.000 patiënten met deze nieuwe vingerprikmethode behandeld. Starlet DC is de eerste in Nederland die dit routesysteem voor de vingerprikmethode heeft uitgebreid met de mogelijkheid om de meetresultaten direct door te sturen naar de trombosedienst. In Roche Diagnostics, helpLine en Portavita heeft Starlet DC drie partners gevonden om het bloedafnameproces voor de trombosedienst volledig digitaal uit te voeren. Dat betekent dat het proces van afname tot uitslag niet meer één dag duurt, maar slechts één uur.

Druppel bloed
Een medewerker van de afnamedienst legt elke dag tientallen bezoeken af. In de Serviceware app van helpLine kan de medewerker exact zien welke patiënt zij wanneer voor een bloedafname moet bezoeken. Elke antistollingspatiënt wordt geprikt met behulp van de Coaguchek XS Pro van Roche Diagnostics. Na identificatie van de patiënt wordt het analyseproces gestart. Hiervoor is slechts één druppel bloed nodig, die via een vingerprik wordt verkregen. De uitslag van de test wordt binnen enkele seconden op het display van de CoaguChek XS Pro getoond. De uitslag en bijbehorende informatie worden eveneens als QR-code getoond en met de app gescand.

Van één dag naar één uur
Na de bloedafname wordt de digitale vragenlijst doorgenomen. Deze informatie is belangrijk voor het afgeven van een goed doseeradvies. Het testresultaat en de antwoorden op de vragenlijst zijn direct digitaal beschikbaar in Portavita. De doseerafdeling van de trombosedienst kan meteen aan de slag en eventueel de dosering bijstellen. Deze nieuwe dosering is voor de patiënt ook meteen beschikbaar in het Digitaal Logboek, het beveiligde webportaal van Portavita. Daarmee kan de hele cyclus van bloedafname tot doseerschema worden verkort van één dag naar één uur.

Samen met helpLine, Portavita en Roche Diagnostics brengt Starlet DC de zorg wederom een belangrijke stap dichter bij de patiënt.

Bron: Roche Diagnostics