Na het doormaken van een zwangerschapsvergiftiging blijkt bij veel vrouwen ook na lange tijd verandering van de functies in de hersengebieden waar emoties en geheugen worden gereguleerd. Vrouwen met een zwangerschapsvergiftiging in de voorgeschiedenis blijken aanzienlijk meer lekkage van de bloed-hersenbarrière te vertonen. Geavanceerde MRI methodes, ontwikkeld bij Maastricht UMC+, hebben de verstoring van de bloed-hersenbarrière nu voor het eerst aan het licht gebracht.

De gevonden verstoring van de bloed-hersenbarrière, met schade voor de hersenen tot gevolg, kan de oorzaak zijn van restklachten na zwangerschapsvergiftiging die veel vrouwen ervaren.

‘Ziektelast wellicht veel groter’

Geavanceerde MRI methodes, ontwikkeld bij de afdeling Beeldvorming van het Maastricht UMC+, hebben de verstoring van de bloed-hersenbarrière voor het eerst aan het licht gebracht. Hersenonderzoeker Lisanne Canjels, zowel werkzaam in het transmuraal vrouwen dagcentrum Maastricht UMC+ als in Radboud UMC, beschrijft haar bevindingen in twee artikelen in het wetenschappelijke tijdschrift Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: “We hebben met ons onderzoek sterke aanwijzingen dat deze bevindingen ook zichtbare effecten hebben op geheugen en psychisch welbevinden van de aangedane vrouwen op de lange termijn. Tot op heden is dat onzichtbaar gebleven, maar de ziektelast is misschien wel veel groter en langduriger dan we altijd hebben aangenomen.”Canjels kondigt aan de gevolgen nog verder te onderzoeken en ook naar oplossingen voor deze problemen te kijken. “Er zijn meerdere studies onderweg om hier meer duidelijkheid aan te geven.”

Restklachten na zwangerschapsvergiftiging

Lang is gedacht dat zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk met eiwitverlies tijdens de zwangerschap, een aandoening is die na de bevalling restloos verdwijnt. Veel vrouwen blijven echter psychische, emotionele en geheugen klachten ervaren, die moeilijk te duiden zijn. In de DECONNECT studie wordt gekeken naar de langetermijneffecten van zwangerschapsvergiftiging op de hersenen en het hart. Hieruit blijkt dat de hersenen van vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging doormaakten, vele jaren later in functie verschillen van vrouwen die probleemloos zwanger zijn geweest. Met name de gebieden die belangrijk zijn voor het geheugen en de plaats waar emotie wordt gereguleerd, blijken substantieel anders te functioneren. De bloed-hersenbarrière, een cruciale grens tussen bloed en hersenen, blijkt bij vrouwen met een zwangerschapsvergiftiging in de voorgeschiedenis aanzienlijk meer lekkage te vertonen dan vrouwen zonder deze voorgeschiedenis. De lekkage is gemiddeld acht jaar na de bevalling meer dan vier keer groter. Die lekkage is ongunstig, want met vocht kunnen ook voor de hersenen ongewenste bio-moleculen mee komen die daarmee het interne milieu van het hersenweefsel verstoren. De beschermende functie van de bloed-hersenbarrière blijkt aangetast te zijn.

De twee artikelen:

Blood–brain barrier leakage years after pre-eclampsia: dynamic contrast-enhanced 7-Tesla MRI study

Functional connectivity of limbic system years after pre-eclampsia: 7-Tesla functional MRI study