Patiënt van Gelre krijgt infuus immunotherapie van verpleegkundige in wijklocatie Sensire - Medische Fotografie Gelre.

Sinds kort kunnen patiënten met bepaalde typen longkanker hun immunotherapie behandeling die gestart is in Gelre ziekenhuizen, voortzetten in de wijklocaties van Vérian en Sensire. Het idee daarachter is om patiënten meer comfort te bieden door behandelingen te verplaatsen naar huis of een locatie in de wijk. Patiënten hoeven voor behandeling dan niet meer naar het ziekenhuis en er komen dagbehandelingbedden vrij voor andere patiënten.

Longarts Niels Pronk vertelt over de behandeling die verplaatst wordt: “Immunotherapie is  erop gericht om het eigen afweersysteem beter in staat te stellen om kankercellen te vernietigen. In het multidisciplinaire behandelteam in Gelre kijken we telkens welke patiënten hier baat bij kunnen hebben. Zo kan immunotherapie gegeven worden bij uitgezaaide kanker als palliatieve behandeling, en als aanvullende behandeling na chemotherapie en bestraling om de kans op genezing te vergroten. Soms wordt immunotherapie ook gegeven met als doel om de tumor te verkleinen waardoor daarna een operatie wel mogelijk wordt.”

Twee groepen patiënten

Het gaat om twee groepen patiënten. Namelijk, patiënten die in behandeling zijn voor uitgezaaide niet-kleincellig longkanker en patiënten met niet-kleincellig, lokaal gevorderde longkanker die niet te opereren zijn, en die na de combinatie van chemotherapie en radiotherapie vervolgens immunotherapie krijgen.”

Na drie maanden naar de wijk

Deze immunotherapiebehandeling bestaat uit een kortdurend infuus dat om de paar weken in het ziekenhuis gegeven wordt gedurende één of twee jaar. Vanwege de kans op acute bijwerkingen krijgen patiënten de eerste drie maanden de behandelingen altijd in het ziekenhuis op de dagbehandeling Oncologie krijgen. Hierna wordt met een CT scan gekeken of de immunotherapie zijn werking doet. Is dit het geval, dan krijgt de patiënt vanaf de volgende kuur de immunotherapie op de wijklocatie van Vérian in de regio Apeldoorn of Sensire in de regio Zutphen.

‘Als zeer prettig ervaren’

De gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen van de thuiszorg zijn opgeleid door de oncologieverpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen om het immunotherapie infuus toe te dienen. Treden er alsnog acute bijwerkingen op, dan weet de gespecialiseerde oncologieverpleegkundige van de thuiszorg wat te doen en zij kan zo nodig snel contact opnemen met het ziekenhuis. Gespecialiseerd oncologieverpleegkundige Mariëlle van Dooremolen van Vérian: “Het geven van immunotherapie via een infuus is voor mij als oncologieverpleegkundige een mooie toevoeging op de andere behandelingen die we al op onze wijklocatie bieden, zoals onderhuidse injecties met chemo- of immunotherapie. Onze wijklocatie biedt een huiselijke omgeving, waar patiënten in een vertrouwde en ontspannen sfeer hun behandeling krijgen. Het is fijn om te merken dat patiënten en hun naasten de zorg op de wijklocatie persoonlijker en minder confronterend vinden en als zeer prettig ervaren.”

Meer behandelingen verplaatsen naar wijk?

Sensire, Vérian en Gelre ziekenhuizen willen de komende jaren meer behandelingen naar huis of dichtbij huis in wijklocaties verplaatsen. Dit past in het streven van de overheid naar ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Het gaat hierbij om middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden. De bereiding van deze middelen vindt plaats vanuit de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen en wordt met een geconditioneerd transport naar de wijklocatie gebracht.