De Europese norm NEN-EN 1789 ‘Medische voertuigen en hun uitrusting – Ambulances’ uit 2007, gaat in revisie. NEN-EN 1789 bepaalt de algemene eisen die worden gesteld aan alle ambulancevoertuigen die rijden op de Nederlandse wegen.

De reden dat EN 1789 wordt herzien, is de wijziging op het wetsvoorstel ten aanzien van de richtlijn 2007/46/EG ‘Motorvoertuigen en aanhangwagens’ en het voortschrijdende inzicht in de techniek. De norm zal opnieuw worden geharmoniseerd met de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en gelden voor de Nederlandse markt.

EN 1789
De onderwerpen die in de norm aan bod komen zijn divers. Denk aan afmetingen, vermogen, aanwezige apparatuur, techniek en veiligheid van de voertuigen. Daarbij specificeert EN 1789 eisen met betrekking tot de crashtestmethodes van het voertuig en het brancardsysteem. Nederlandse experts die hierover willen meepraten binnen de Europese werkgroep of de Nederlandse normcommissie voor ambulances en uitrusting worden uitgenodigd zich aan te melden bij NEN.

Verschillende typen voertuigen
De norm EN 1789 maakt onderscheid tussen drie typen ambulancevoertuigen. Deze typen worden gebaseerd op de mate waarin ze uitgerust zijn voor het uitvoeren van medische behandeling tijdens het transport van de patiënt. Deze eisen maken het mogelijk voertuigen te vergelijken en kosten economisch aan te schaffen. De classificatie van voertuigen varieert van een type A transportambulance, welke puur is uitgerust voor het vervoer van de patiënt, tot een type B spoedambulance en een type C intensive care unit, waarin uitgebreide medische behandeling mogelijk is.

Vrijwel de meeste ambulancevoertuigen die rondrijden op de Nederlandse wegen behoren tot de B of C classificatie voertuigen en vallen binnen het toepassingsgebied van de EN 1789. Er zijn ook voertuigen in gebruik die niet in norm EN 1789 zijn opgenomen, zoals mobiele intensive care units, motorfietsen, fietsen, rapid responders en zorgambulances.

Meepraten over de inhoud van de norm
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De NEN normcommissie 301094 ‘Ambulances en uitrusting’ houdt zich bezig met de revisie van EN 1789. De leden van de normcommissie streven gezamenlijk naar duidelijke afspraken over voertuigen, systemen en apparatuur tussen voertuigbouwers en regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s), voor een efficiënte inzet van middelen en voor goede samenwerking tussen de Nederlandse zorgorganisaties. De herziening van de algemene ambulancenorm geldt daarmee als speerpunt voor de normcommissie. Leden van de commissie nemen deel aan de Europese werkgroep.

Neem voor deelname aan of meer informatie over deze commissie contact op met Ellen Drop, telefoon (015) 2 690 302, e-mail zw@nen.nl.

Bron: NEN