Het is een opvallende tegenstrijdigheid. Oudere patiënten gaan het ziekenhuis in om beter te worden maar komen er met gezondheidsklachten uit. Daar moet iets aan te doen zijn, dachten ze bij het Lectoraat Chronisch Zieken en het Instituut voor Verpleegkundige studies van Hogeschool Utrecht. Het programma PREDOCS is opgezet om oudere hartpatiënten beter voor te bereiden op een operatie. ‘Een ziekenhuisomgeving is levensgevaarlijk voor een kwetsbare oudere.’

Roelof Ettema, hoofddocent verpleegkunde, promoveerde in 2014 op PREDOCS met als concreet resultaat een preventief verpleegkundig consult. Inhoud van het consult: belevingsgerichte informatie voor de patiënt, bepalen verhoogd risico op zorg gerelateerde complicaties na de operatie, en een pakket preventiemaatregelen. ‘Het aantal kwetsbare ouderen neemt nog steeds toe.’ En daarmee de complicaties bij ziekenhuisopname: doorliggen, verwardheid bijvoorbeeld.

Lees verder in HU Ontwikkelt

Bron: HU Ontwikkelt