GroenLinks vreest voor de kwaliteit van zorg wanneer de aangekondigde monsterfusie van de VU en het AMC in Amsterdam doorgaat. Daarom wil de partij dat de besturen van de ziekenhuizen zich in de Tweede Kamer komen verantwoorden voor hun keuze om samen te gaan. Op initiatief van GroenLinks wordt een hoorzitting over de fusie gehouden. Een megalomaan ziekenhuis brengt het risico mee dat de zorg aan patiënten slechter en duurder wordt, mensen een nummer worden en minder te kiezen hebben. GroenLinks heeft hier grote bedenkingen bij.

GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet: “We hebben vaker gezien dat fusies niet leiden tot betere zorg aan patiënten. Wat GroenLinks betreft is zorg geen luxeproduct en heeft iedereen recht op goede zorg. Om kwaliteit van zorg te kunnen garanderen, willen we precies weten waarom de VU en het AMC samen willen gaan. Ook horen we graag wat zij samen beter denken te kunnen doen dan alleen. Een monsterfusie op zichzelf mag nooit het doel zijn. Daarom moet sowieso kritischer gekeken worden naar fusies in de zorg.”

 

 

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder op de zorgmarkt, en de Inspectie voor Gezondheidszorg hebben al aangegeven bedenkingen bij de fusie te hebben. De NZa waarschuwt voor een lagere zorgkwaliteit en een kostenstijging voor patiënten. Daarnaast geeft de Inspectie voor Gezondheidszorg aan dat de patiëntveiligheid in het geding kan komen. Wat GroenLinks betreft moet het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat fusies vooraf getoetst worden aan scherpere kwaliteitsregels, zodat goede zorg voor iedereen altijd voorop staat in fusiebeslissingen.

 

Bron: GroenLinks