Stichting Human Concern zet Virtual Reality in om meer begrip voor mensen met een eetstoornis te creëren bij doorverwijzers, therapeuten en naastbetrokkenen.
Human Concern heeft drie Virtual-Realityfilms ontwikkeld, die de complexiteit van een eetstoornis invoelbaar en inzichtelijk maken. Hierdoor krijgen zowel behandelaars als de naaste omgeving meer begrip voor de persoon met de eetstoornis. Zo zijn zij beter in staat hun cliënten of naastbetrokkenen de onmisbare steun op weg naar herstel te geven.

Stichting Human Concern introduceert deze nieuwe toepassing op vrijdag 27 november tijdens de NAE-Dag, een jaarlijkse bijscholingsdag voor behandelaars in eetstoornissen in samenwerking met de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE). En de dag erna, tijdens de landelijke Eetstoornis Bewust Zijn Dag op 28 november laat Stichting Human Concern mensen met een eetstoornis zelf en hun naastbetrokken voor het eerst kennismaken met deze nieuwe toepassing.

Uit onderzoek blijkt dat compassie en begrip essentieel zijn voor een succesvolle behandeling, maar meestal door cliënten gemist worden. Door de kracht van Virtual Reality met z’n 360 graden-beelden en geluid kunnen betrokkenen, zoals familie en vrienden, maar ook doorverwijzers, zoals artsen en therapeuten, zelf ervaren hoe de wereld van iemand met een eetstoornis eruitziet. Hierdoor krijgen zij meer begrip en gevoelens van compassie voor de cliënt, waardoor zij wel deze belangrijke ondersteuning kunnen bieden.

Carmen Netten, oprichtster en inhoudelijk directeur van Human Concern: “Mensen met een eetstoornis worden vaak niet begrepen en voelen zich geïsoleerd. Geregeld krijgen ze te horen: “Ga toch gewoon weer eten”, terwijl dat nu juist het symptoom is. Het is belangrijk en heel mooi dat we deze nieuwe technologie kunnen toepassen voor dit soort doeleinden. Waardoor mensen met een handicap of stoornis, zoals in ons geval een eetstoornis wel de empathie gaan ontvangen die zij zo hard nodig hebben op weg naar herstel.”
Over Stichting Human Concern
Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen, is een gespecialiseerde GGZ–instelling, die er continu naar streeft om de beste behandeling voor alle eetstoornissen te bieden op zes vestigingen met negentig medewerkers. Human Concern werkt met Ervaringsprofessionals®. Dit zijn GGZ-professionals, die tevens ervaringsdeskundig (genezen van een eetstoornis) zijn. Het beste uit twee werelden. Naast het professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid behandelt Human Concern eetstoornissen vanuit een eigen visie. Deze visie is ontstaan vanuit de eetstoornis zelf en is gericht op duurzaam herstel.
Bron: Stichting Human Concern