Van 22 tot 24 november heeft in Den Haag de tweede editie van het World Healthcare Forum plaatsgevonden.Hieronder de belangrijkste vijf statements.

Na het succes van het eerste Forum kwam opnieuw de top van de internationale medische wereld bijeen om oplossingen te formuleren voor problemen op het gebied van wereldwijde gezondheidszorg. De belangrijkste vijf ‘Statement Resolutions’, samengevat door directeur van het World Healthcare Forum Prof. Jan verhoef, worden hieronder genoemd.
1)     Gezondheidszorg
Het millenniumdoel nummer 6 had tot doel de verspreiding van infectieziekten als aids, malaria en tuberculose te stoppen en de ziektelast drastisch te verminderen. Dat is deels gelukt, maar de successen zijn fragiel. Het grote probleem is dat veel mensen in ontwikkelingslanden geen toegang hebben tot gezondheidszorg, mede door de slechte infrastructuur.
Preventie is de sleutel: er moet gezorgd worden voor veiliger drinkwater, betere riolering, betere huisvesting, goede inentingen en het juiste voedsel. E-Health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via online interventies zoals chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage van het eigen gezondheidsdossier. E-Health zal zorgen voor betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Het is van belang dat de potentie die e-Health te bieden heeft optimaal geïntegreerd wordt in het gezondheidssysteem in ontwikkelingslanden.
2)     Antimicrobiële resistentie (AMR)
Antimicrobiële middelen zijn middelen die cruciaal zijn voor de behandeling van infectieziekten en voor de preventie van infecties. In de loop der jaren zijn bacteriën echter resistent geworden tegen antibiotica. Deze resistentie komt tot uiting in het ontstaan van  ziekenhuisinfecties, infecties van de luchtwegen, meningitis, diarreeziekten en seksueel overdraagbare infecties. Sinds de erkenning van dit probleem in de jaren ‘90 wordt AMR als een ernstig gevaar gezien voor de volksgezondheid.
Het is noodzakelijk dat er nieuwe antibiotica, liefst afkomstig van natuurlijke bronnen, worden ontwikkeld, met een kloppend businessmodel. Een goed businessmodel ontbreekt in veel gevallen, gezien weinig bedrijven antibiotica maken vanwege het lage verdienmodel. Daarnaast is van belang dat antibiotica verstandig wordt toegepast. Hiermee wordt bedoeld dat er moet worden gezorgd dat antimicrobiële stoffen op passende wijze bij de patiënt moet worden gebruikt. Een andere aanbeveling is dat microbiële infecties en de verspreiding ervan moeten worden voorkomen door bijvoorbeeld meer bewaking en screening van reizigers die in het ziekenhuis zijn geweest. Verder zullen specialisten op het gebied van infectieziekten of medische microbiologen men voorzien van de juiste informatie, wat zal leiden tot een vermindering van gebruik van antimicrobiële middelen. Nu wordt het te pas en te onpas gebruikt.
3)     Kosten van de gezondheidszorg
De kosten van de gezondheidszorg stijgen snel in Nederland. In 2014 zijn de uitgaven aan zorg (gezondheids- en welzijnszorg) met 1,8 procent gestegen tot een bedrag van 95 miljard euro. De kosten van de behandeling zijn hoger,  maar de kwaliteit in de zorg neemt ook toe . Veel patiënten zijn hiervan niet bewust.
Transparantie is de sleutel; het is van belang dat de patiënt een goed overzicht heeft van de kosten van de behandeling. Daarnaast moeten de baten van de behandelingen duidelijk zichtbaar zijn. Steeds meer ziekten zijn te herkennen, te genezen of goed te behandelen. Een andere aanbeveling die wordt gedaan, is dat care kosten goed moeten worden onderscheiden van cure kosten.
4)     Vluchtelingenprobleem
Gewelddadige conflicten, schendingen van mensenrechten of politieke, etnische en religieuze vervolgingen dwingen mensen om te vertrekken uit het land van herkomst en te zoeken naar onderdak in een ander land. In het land waar ze zich opnieuw gaan vestigen, hebben ze niet meteen toegang tot de beste zorg.
NGO’s zullen een grote rol spelen om dit probleem op te lossen. De NGO’s zullen moeten helpen met het opzetten van lokale klinieken in de vluchtelingkampen.
5)      Innovaties
De zorg is aan het veranderen: de digitale gezondheid zal een grotere rol gaan spelen. Naast e-Health zal m-Health, gebruik van mobiele technologie in de zorg, van cruciaal belang zijn. Deze innovaties brengen verschillende voordelen met zich mee, te denken aan: gratis noodtelefonische diensten, na afspraak follow up calls, mobiele telemedicine (communicatie en overleg tussen zorgverleners over patiënten met behulp van spraak, tekst, data, imaging, of videofuncties van een mobiel apparaat) en patiënt monitoring (het gebruik van technologie voor het beheren, bewaken en behandelen van de ziekte van een patiënt op afstand).
Jan Verhoef: “e-Health en m-Health zullen steeds belangijker worden en het is noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in deze technologieën. Echter blijft de behoefte van de patiënt voorop staan.”
Bron: World Healthcare Forum