“Ik wil hier nooit meer weg” zegt een bewoner van woonzorgcentrum Godelinde in de Volkskrant vandaag.
In dit woonzorgcentrum wonen ouderen zelfstandig, en nemen een zorgarrangement af van zorgorganisatie Vivium. Net als in het voormalige verzorgingshuis, met het verschil dat de bewoners zelf de woning huren. Het is een voorbeeld van het ‘all-inclusive’ experiment dat een alternatief ontwikkelt voor leegkomende plaatsen in verzorgingshuizen.
De voordelen van deze woonvorm staan uitgebreid beschreven in de Volkskrant: mensen wonen er beschermd, ze kunnen in het restaurant van het woonzorgcentrum eten, maar ook thuis. Ook ervaren de mensen een grote stimulans om actiever te blijven en meer zelf te doen dan voorheen in een verzorgingshuis, waar alles voor hen werd gedaan, vertelt een tevreden bewoner. Een mooi concept dus, dat het verdiend om bekender te zijn en waar meer mee geëxperimenteerd kan worden, vindt ActiZ.
 
Randvoorwaarden
Begin dit jaar publiceerden het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) en Platform 31 de resultaten van een onderzoek naar het all inclusive arrangement in het voormalig verzorginghuis. Hieruit bleek dat de bewoners heel tevreden zijn, maar dat het concept nog vrij onbekend is bij ouderen. Een andere belangrijke conclusie was dat een verzorgingshuis niet van de ene op de andere dag omgezet kan worden naar een all- inclusive concept. Er zijn belangrijke randvoorwaarden waar niet elke locatie direct aan voldoet. Voor een haalbare exploitatie zijn minimaal 60 huurders nodig, het gebouw moet al grotendeels afgeschreven zijn en er moet een combinatie met een verpleeghuis gemaakt kunnen worden. Ook is het van belang dat bewoners huurtoeslag kunnen krijgen, zodat het zelfstandig wonen met een zorgarrangement ook toegankelijk is voor ouderen die alleen een AOW-tje hebben.
 
Aanpassen regelgeving
Manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Danielle Harkes lichtte het concept toe op BNR: “Ouderen willen op een veilige plek wonen, waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar, indien nodig, zorg in de buurt is. De voormalige verzorgingshuizen blijken daar heel geschikt voor.” Maar dan is het wel nodig om de regelgeving voor het wonen aan te passen: “Dan gaat het bijvoorbeeld om zaken als: wat is nou de huurprijs en mag je die wel doorberekenen aan deze groep mensen? We willen dat er rekening wordt gehouden met het feit dat je bij verzorgingshuizen grotere ruimtes nodig hebt voor ontmoetingen en dergelijke en dat je dit ook mag doorberekenen in de huurprijs, maar dat mensen dan wel huurtoeslag mogen aanvragen als ze dit niet kunnen betalen.”