De Intensive Care (IC) afdelingen in de Regio Midden Nederland gaan intensiever samenwerken. Zij vormen nu een netwerkorganisatie: het Universitair Medisch centrum Utrecht (UMCU), St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Diakonessenhuis in Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Door deze samenwerking worden kennis en expertise gebundeld en uitgewisseld. Bij plaatsgebrek of wanneer specifieke expertise nodig is wordt onderling afgestemd en de patiënt eventueel overgeplaatst. Het resultaat is: excellente IC-zorg in Midden Nederland. Dat is kwaliteitswinst voor alle 1,5 miljoen inwoners in deze regio.

Op dinsdag 25 april ondertekenden de 7 medisch hoofden van de 7 IC-afdelingen een samenwerkingsovereenkomst in aanwezigheid van enkele ziekenhuisbestuurders in Ede. De medisch hoofden zijn trots op deze samenwerking als een van de eerste IC-netwerken in Nederland. Leren van elkaar en samen verder verbeteren, is het belangrijke doel.

 

Overeenkomst

Dave Tjan, medisch hoofd IC in Ziekenhuis Gelderse Vallei en secretaris van de netwerkgroep, zegt: ‘Deze samenwerkingsovereenkomst is goed tot stand gekomen nadat de landelijke richtlijnen van het Zorginstituut, de z0genaamdse Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care, waren gepubliceerd. We werkten immers al goed samen!’ De nieuwe overeenkomst gaat een stap verder. Zo spraken de aangesloten IC’s af dat zij gezamenlijk opleidingsbijeenkomsten en regionale refereeravonden gaan organiseren. Op termijn ook het afstemmen van protocollen en richtlijnen voor zorg van patiënten. Om nader kennis te maken en samen de regionale zorg op hoog niveau te kunnen bieden gaan intensivisten en IC-verpleegkundigen regelmatig een dag meekijken in een ander ziekenhuis uit het netwerk.

 

Overplaatsing

In de praktijk zal de samenwerking goed zichtbaar worden. Alle IC’s leveren bovenal uitstekende patiëntenzorg. In het netwerk hebben IC’s speciale expertisegebieden of verwijsfuncties voor de regio. Bij plaatsgebrek of wanneer specifieke expertise nodig is vindt intercollegiale consultatie plaats. Als een patiënt beter af is in een ander centrum wordt deze overgeplaatst. Het vervoer van de IC patiënt wordt geregeld door speciale mobiele IC ambulance (MICU), waarin continue intensieve zorg gewaarborgd is.

Bron en foto: St Jansdal