IC Connect is de patiëntenorganisatie voor alle (voormalig) IC-patiënten, voor hun naasten en voor de nabestaanden van overleden IC-patiënten.Begin 2018 zijn PICS en PICS-F door toedoen van St. FCIC en IC Connect door het Ministerie van VWS erkend als nieuwe aandoeningen binnen onze gezondheidszorg en maatschappij.

IC Connect is in september 2017 opgericht onder de vlag van Stichting Family and patient Centered Intensive Care (St.FCIC). Stichting Family and patient Centered Intensive Care is een samenwerkingsverband tussen IC-ervaringsdeskundigen (patiënten en naasten), professionals en wetenschappers. Samen voeren IC Connect en St. FCIC een intensieve lobby voor bekendheid van het Post Intensive Care Syndroom bij patiënten en naasten (PICS en PICS-F).

PICS omvat de nieuwe of verergerde klachten die ontstaan ten gevolge van kritieke ziekte en de intensive care behandeling.

PICS bestaat uit lichamelijke, cognitieve (kennis opnemen en verwerken, denken, geheugen, praten) en psychische problemen (angst, depressie, post traumatisch stress syndroom) en een verminderde kwaliteit van leven. Dit kan al tijdens een intensive care behandeling tot uiting komen, zoals de IC-verworven spierzwakte. Als een voormalig IC-patiënt alleen psychische problemen ervaart, of cognitieve of lichamelijke, is er ook sprake van PICS.

PICS problemen kunnen ook tot uiting komen ná de IC-opname, bijvoorbeeld bij terugkeer naar het werk twee jaar later als blijkt dat er concentratiestoornissen zijn en problemen bij multi-tasken.

Hoeveel voormalig IC-patiënten per jaar PICS zullen krijgen is niet bekend. Geschat wordt dat PICS-klachten in Nederland bij ongeveer de helft van de 80.000 IC-patiënten per jaar voorkomt. PICS komt bovenop de gevolgen van de onderliggende ziekte die aanleiding gaf tot IC-opname. Het is dus én -én!

Naasten kunnen ook PICS ontwikkelen, dat wordt het Post Intensive Care Syndroom Familie genoemd, of PICS-F. Dit bestaat uit psychische problemen, zoals een angststoornis, depressie, post traumatische stress stoornis of, wanneer de patiënt is overleden, een gestoorde rouwverwerking bij de naaste.

Zowel patiënten als naasten kunnen door PICS nog jaren na de intensive care opname last hebben van sociale, maatschappelijke, financiële en arbeid gerelateerde problemen. Patiënten kunnen een grote zorgbehoefte hebben.

Meer informatie