Uit ruim 200 inzendingen is de afdeling IC/CCU op locatie Roosendaal van het Bravis Ziekenhuis genomineerd voor de Herengracht Industrie Prijs. Deze prijs is in het leven geroepen om (interieur)architecten te belonen, die kwalitatieve duurzaamheid, originaliteit en authenticiteit in hun interieurprojecten laten zien.

Beoordelingscriteria
Voor inzending komen in aanmerking interieurs in nieuwbouw-, renovatie-, transformatie- en herbestemmingsprojecten. De jury beoordeelt de projecten op waarden als authenticiteit, originaliteit, innovatie en bovendien avontuur. Ook wordt gekeken of de verschillende onderdelen van een ontwerp/interieur één samenhangend geheel vormen. Daarbij worden onverwachte kwaliteit en de toepassing van gerenommeerde kwaliteitsmerken in hoge mate gewaardeerd. Ook de beoogde levensduur van een project en verantwoord materiaalgebruik zijn voor de jury van belang. Tenslotte dienen de interieurprojecten tussen 14 april 2014 en 14 april 2016 in Nederland te zijn gerealiseerd.

Bezoek op de afdeling
Van de 200 ingediende projecten is uiteindelijk een lijst van vijf genomineerden uit verschillende branches samengesteld. Vrijdag 13 mei bracht de juryleden een bezoek aan alle genomineerde projecten. Ze startten de dag in het Bravis ziekenhuis, waar het gezelschap enthousiast werd ontvangen door Annelies Koeken, zorgmanager IC/CCU en  (a.i.) Acute Neurologie , Johan van Dongen, teamleider IC/CCU, en zorggroepmanager Arnoud Slooff.
Tijdens de uitgebreide rondleiding op de afdeling vertelde Annelies over de wijze waarop het concept voor de nieuwe IC/CCU tot stand is gekomen en hoe de elementen rust, transparantie, eigen regie en een uitgekiend lichtplan in het ontwerp zijn vertaald. De juryleden luisterden met grote aandacht. “Er zit zoveel meer achter dan je in eerste instantie vermoedt,” reageerde een van hen verbaasd.

Prijsuitreiking
De winnaar wordt donderdagavond 16 juni a.s. bekend gemaakt in de Lensvelt HUB aan de Herengracht te Amsterdam in het bijzijn van de genomineerden, de juryleden uiteraard, andere genodigden en de Nederlandse pers. De prijs is een geldbedrag van 2500 euro en een trofee, ontworpen door kunstenaar Joep van Lieshout.

Eervol
“De nominatie van de IC/CCU was een enorme verrassing, temeer als je de complete lijst van inzendingen ziet,” aldus Annelies Koeken. “Het feit dat we uit zoveel projecten tot de vijf kanshebbers behoren, is al een eer op zich!”.

Meer weten?
Beelden van alle andere ingezonden projecten vindt u op www.herengrachtindustrieprijs.nl.

Bron: Bravis Ziekenhuis