De ICT-kosten in ziekenhuizen stijgen voor het zesde jaar op rij. Procentueel blijven de ICT-kosten in boekjaar 2018 en 2019 ten opzichte van de omzet gelijk (5,7%), vanwege een stijging van de omzet van ziekenhuizen. In de ICT-kosten per medewerker in fte is een stijging te zien van bijna 4% voor de kosten voor ICT. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners.

De hogere ICT-kosten hangen samen met een toenemende functionaliteit, online mogelijkheden voor patiënten, juiste zorg op juiste plek, informatie-uitwisseling in de keten, aansluiting op landelijke voorzieningen, integrale beeldvorming en business en artificial intelligence. De groeiende afhankelijkheid van digitaal werken in combinatie met informatieveiligheidseisen zorgen voor meer complexiteit en vereisen hoger geschoold ICT-personeel. “De stijging van kosten is te verklaren doordat ziekenhuizen steeds meer het uitgangspunt van ‘digitaal tenzij’ omarmen”, aldus Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners.

Proactieve maatregelen nodig
Ook aandacht voor gegevensbeheer, analyse en inzicht groeit. Ziekenhuizen investeren in softwareapplicaties voor managementinformatie, business intelligence tools en datamanagement. Daarnaast hebben de ziekenhuizen meer business intelligence personeel aangenomen. Pernette Gerla, adviseur bij M&I/Partners: “De steeds verdergaande digitalisering van zorg en werkprocessen stellen hogere eisen aan de beschikbaarheid, performance en veiligheid van de digitale informatievoorziening. In de benchmark is deze trend zichtbaar. Proactieve maatregelen zijn nodig om naar hogere niveaus van procesvolwassenheid te komen om eventuele spanning tussen de eisen van eindgebruikers en de ICT-dienstverlening te voorkomen. Daarnaast vergroot een lagere volwassenheid op diverse processen het risico op verstoringen en incidenten van software- en/of hardware.” M&I/Partners brengt al ruim dertien jaar de kosten en prestaties van ICT binnen ziekenhuizen in kaart. Meer informatie is te vinden op www.ictbenchmarkziekenhuizen.nl