Studenten van Hogeschool Utrecht ontwikkelen ICT-tools ter ondersteuning van kinderfysiotherapeuten voor diagnoses en het bepalen van vervolgstappen in een behandeling.
Zowel kinderfysiotherapeuten als onderzoekers hebben grote behoefte aan ondersteuning via van innovatieve tools en applicaties. Die behoefte vormt het uitgangspunt van de projecten GODIVA en Fit for the Future! van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de Faculteit Gezondheidszorg, waar de ICT-studenten mee samenwerken.
Thuis filmen
Onderzoeker Jacqueline Nuysink van het project GODIVA gaf aan ICT-studenten van de specialisatie Advanced Software Engineering de opdracht een gebruiksvriendelijke applicatie en veilige webportal te ontwikkelen. Ouders kunnen daarmee thuis filmpjes van hun kinderen maken en uploaden in de portal, waar onderzoekers en kinderfysiotherapeuten de filmpjes kunnen monitoren. Zo wordt op betrouwbare wijze gemeten zonder dat dit veel extra belasting voor kind en ouders oplevert. Studenten kwamen zelf op het idee om daarnaast een zogeheten video-monitoringtool te ontwikkelen, die gebruikt kan worden om toekomstige kinderfysiotherapeuten digitaal te onderwijzen in hoe ze de AIMS-methode (Alberta Infant Motor Scale) moeten toepassen.
Kennis transfer system
Het ontwikkelen van een kennis transfer system (KTS), waarbij kinderfysiotherapeuten vanuit de medische diagnose en hulpvraag zo snel mogelijk bij relevante testen uitkomen, was de wens vanuit het project Fit for the Future!, dat onder leiding staat van Janke de Groot. Daarmee kunnen ze de scores van deze testen opslaan en normwaarden creëren, en uiteindelijk deze kennis delen onder collega’s. Deze portal ondersteunt het kinderfysiotherapeutisch-klinisch redeneren op het gebied van fitheid en activiteit voor kinderen met een lichamelijke beperking. Het KTS wordt op dit moment nog specifiek uitgewerkt voor kinderen met cerebrale parese en spina bifida (open rug).
Privacy issues
Tegelijkertijd buigt een derde groep ICT-studenten zich over het securityvraagstuk bij beide projecten. De portals bevatten namelijk privacygevoelige gegevens, zoals filmpjes van jonge kinderen en patiëntgegevens. De expertise over security en architectuur komt vanuit het lectoraat Architectuur Digitale informatiesystemen van Raymond Slot en van docenten van het Instituut voor ICT. Samen met de HU Dienst ICT is een high level security scan uitgevoerd bij de portals voor een risico-inschatting. De uitkomst was positief, waardoor het platform gehost kan worden door de HU.
Samenwerking onderzoek, onderwijs en praktijk
Informaticadocenten Roelant Ossewaarde, Jeroen Weber, Leo Pruijt en Rik Boss hebben de studenten begeleid bij het maken van de tools. Dat gebeurde in afstemming met de gebruikers. De prototypen van de tools worden deze zomer opgeleverd. “Een goed voorbeeld van hoe onderzoek, praktijk en onderwijs bij elkaar komen”, aldus Willem de Kock, projectleider bij het lectoraat Digitale Informatie Systemen. “De samenwerking tussen de Faculteit Gezondheidszorg en de Faculteit Natuur & Techniek heeft daarnaast geleid tot meer begrip en kennis van elkaars werelden. Deze twee projecten waarin privacy van onderzoekgegevens en beheer- en capaciteitsvraagstukken aan de orde komen, dienen als een voorbeeld voor HU-projecten waarin ook wordt gewerkt met gevoelige data.”
Gebruiken in de praktijk
Vanaf september kunnen de deelnemende Fitkidspraktijken en Mytylscholen en studenten van de HU-minor Kind en Inspanning het KTS inzien. Ouders kunnen nu al hun filmbeelden uploaden in de webportal, waarbij onderzoekers de beelden van de jonge kinderen kunnen beoordelen. De video-monitoringtool zal binnenkort in gebruik worden genomen om toekomstige kinderfysiotherapeuten bij Hogeschool Utrecht te onderwijzen.