IHE Nederland staat van 5 t/m 7 april op de zorg & ICT beurs in Utrecht om het gestandaardiseerd kunnen delen van informatie in de zorg onder de aandacht te brengen.

Het werken met standaarden en daarmee het verbeteren van de interoperabiliteit staat daarbij centraal. Actuele ontwikkelingen op dat gebied worden tijdens de drie beursdagen uitgebreid belicht.

Showcase
Zo is op de IHE-stand een showcase interoperabiliteit te zien. Vijf leveranciers, Alphatron, Fenestrae, Forcare, Meddex en VANAD/Topicus, laten in een gezamenlijk ontworpen patiëntcasus zien hoe dankzij het gebruik van standaarden verschillende systemen op een eenvoudige wijze medische gegevens, beelden en verslagen, uit kunnen wisselen. Zowel binnen zorginstellingen als tussen zorginstellingen in een of meerdere regio’s. Uiteraard met de toestemming van de patiënt.

De patiënt begint in deze casus met een bezoek aan de huisarts, gaat vervolgens naar de oogarts in een ziekenhuis dichtbij, waarna deze na verwijzing voor een operatie naar een specialistische oogkliniek gaat in een andere regio. De beschikbare medische informatie reist met de patiënt mee van systeem naar systeem.

Academy Programma
Daarnaast zorgen deelnemers van IHE Nederland tijdens het Academy Programma iedere dag voor een boeiende lezing waarbij de praktijk centraal staat. Op 5 april gaat het over de regie van de patiënt bij het uitwisselen van zijn medische gegevens tussen zorginstellingen. Waarbij de patiënt bepaalt wie toegang krijgt tot zijn of haar gegevens. Een dag later laat Jan Feenstra van Stichting Gerrit zien hoe in het noorden van Nederland een regionale IT-infrastructuur werd ontwikkeld waarmee tien ziekenhuizen patiëntgegevens kunnen uitwisselen.

Niet minder actueel is de lezing op de laatste dag van de beurs. Die zal gaan over het gebruik van IHE-profielen bij het uitwisselen van diagnostische beelden van onder andere vluchtelingen uit risicolanden ten behoeve van tuberculosebestrijding. Een lastige klus omdat het maken van röntgenfoto’s gebeurt op verschillende plekken, zoals scholen, bussen, gevangenissen en ziekenhuizen.

IHE Nederland zorgt er ook dit jaar weer voor dat een bezoekje aan de beurs Zorg&ICT absoluut de moeite waard is.

Bron: IHE