In de gezondheidszorg is een betrouwbare informatie-uitwisseling tussen de verschillende IT-systemen letterlijk van levensbelang.
In dit artikel gaan we nader in op hoe IHE ingezet wordt bij de vraag naar een koppeling van twee systemen binnen een Oogkliniek.
Al eerder zijn in FMT Gezondheidszorg artikelen verschenen over IHE, Integrating the Healthcare Enterprise. Dit keer spreken we met een leverancier en een klant, die – om tot uitwisseling van informatie tussen IT-systemen te kunnen komen – gebruik hebben gemaakt van IHE-profielen. Deze profielen bieden leveranciers een duidelijk implementatiepad, zorgvuldig gedocumenteerd, beoordeeld en uitgebreid getest. De profielen geven daarnaast de gebruikers een hulpmiddel dat de complexiteit en de kosten voor het interoperabel maken van systemen vermindert.
IHE-toer
Rogier Bosman is product manager bij Medicore, een snel groeiende ontwikkelaar van het complete en gebruiksvriendelijke webbased MC EPD. De applicatie draagt bij aan een effectieve uitwisseling van data en procesverbeteringen in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en instellingen en praktijken in de somatische en geestelijke gezondheidszorg. IHE is bij het bedrijf al vele jaren bekend. Op de afgelopen beurs Zorg & ICT 2015 deed het bedrijf mee aan de IHE-tour voor bezoekers, samen met andere leveranciers die volgens IHE werken. Bosman zegt: “We vinden niet dat we alle aspecten van de zorg in ons systeem moeten willen inbouwen. Daarom dat we – met gebruikmaking van IHE – interoperabel zijn met andere systemen. Dat hebben we laten zien op de beurs. De interesse was groot, alhoewel ik merk dat lang niet iedereen al bekend is met IHE. Met name bij het management van instellingen leeft de materie minder. Daar kan nog vooruitgang in geboekt worden.”
Koppelstrategie
Algemeen manager én klant van Medicore die inmiddels wel bekend is met IHE, is Hans Ockels van OMC Noord. Deze oogkliniek in Groningen kent vier pijlers: Oogheelkunde, Brilvervangende Chirurgie, Optiek en Contactlenzen. Ockels: “We zijn succesvol, maar willen we dat blijven, dan is investeren in de infrastructuur van uitermate belang. Een structuur die ook in de toekomst garandeert dat processen vlekkeloos verlopen. We beseften een aantal jaren geleden, dat we op een aantal fronten nog niet volledig geautomatiseerd waren. Daarom gingen we op zoek naar een systeem voor agendabeheer, zorgadministratie en een dossier. Medicore vonden we in zowel agendabeheer als zorgadministratie de sterkste. Het dossier kenden we toe aan IFA. Toen hadden we de basis. Alleen, hoe konden we de systemen met elkaar koppelen?”
Bosman vervolgt: “We hebben als eerste gekeken naar wat er nodig is om te koppelen. Hoe zit het proces in elkaar? Waar ligt de bron van de registratie? We kwamen tot de conclusie, dat patiëntregistratie plaats zou vinden in MC EPD, de medische verslaglegging in IFA. Het was de wens van OMC Noord om dit verslag vanuit IFA eveneens in MC EPD te hebben. Ze wilden het verslag namelijk ook gebruiken voor huisartsbrieven. We zijn aan de slag gegaan en hebben gekeken welke IHE-profielen we hierbij konden gebruiken. Dit werd voornamelijk het profiel PAM (red: Patient Administration Management – http://wiki.ihe.net/index.php?title=Patient_Administration_Management). Vervolgens hebben we een opzet gemaakt van hoe onze standaard er dan uit zou zien qua koppeling. Omdat IFA ook betrokken is bij IHE, konden we vrij snel de koppeling realiseren. Daarna was het slechts een kwestie van inrichten.”
Hobbels
Geen project zonder obstakels, zo ook bij OMC Noord. Ockels: “Het ‘probleem’ was in het begin niet de systematiek, maar de communicatie. De twee betrokken partijen moesten dezelfde taal spreken. Loop je tegen hobbels aan, dan hoor je soms van de een: ‘We hebben het voor elkaar en wachten nu op de ander’. De ander zegt op zijn beurt: ‘Nee. Wij kunnen nu hiermee niet verder, want we hebben er geen afspraak over’. Dat is een lastige situatie als kliniek zijnde. Wij hebben ook een infrastructuur waar netwerkpoorten moeten zijn geconfigureerd hiervoor en veiligheidszaken zijn geregeld. Maar het is gelukt. Zowel wij als de leveranciers hebben gezorgd voor duidelijke aanspreekpunten.” Rogier Bosman sluit zich aan bij de opmerking van Hans: “Het is inderdaad belangrijk om aan beide kanten iemand aan te stellen als projectmanager, personen die het overzicht bewaken.”
Leek en kenner
Hans Ockels over IHE: “Als leek weet je, dat er een koppeling moet komen. Dan kom je vanzelf IHE en HL7 tegen. Maar we kijken heel praktisch. Medicore en IFA weten waar ze het over hebben. De terminologie staat ver van ons af. Koppelen, dat was ons doel. Let wel, zo’n infrastructuur is mooi, maar onze hoofdtaak blijft wel het verlenen van zorg.” Voor Medicore is IHE inmiddels goed bekend. Ze zijn deelnemer van IHE Nederland en gebruiken de profielen om koppelingen op te zetten. Bosman: “Krijgen we de vraag om koppeling van systemen van een bestaande of nieuwe klant, dan kijken we in de basis naar IHE-profielen. Met de ervaring die we nu hebben, weten we bij eenzelfde vraag dat we het ‘probleem’ altijd kunnen oplossen.”
Over het eindproduct bij OMC Noord zijn de heren tevreden. Mooi. Ook voor de cliënt. Ook al zien ze de nieuwe infrastructuur niet met eigen ogen, ze trekken er zeker profijt van.
Door Betty Rombout