Anacura nam in 2014 een nieuw laboratorium met logistieke ruimte in het Vlaamse Evergem in gebruik.
Het lab huisvest de vier bedrijven die tot Anacura groep behoren: Labo Nuytinck, Anabiotec, Pathlicon en EggCentris. Integraal adviesbureau Van Looy Group (bouwkundig management, architectuur en techniek) speelde een grote rol in de realisering.
Anacura is dienstverlenend voor de gehele keten van laboratoriumactiviteiten voor de zorgsector en life sciences. De synergieën tussen de vier ondernemingen van de Anacura groep  dienen deze marktpositie verder te versterken.
Labo Nuytinck heeft een sterke regionale uitstraling als  dienstverlener  voor huisartsen en specialisten voor het analyseren van medische stalen zoals bloedmonsters  maar ook patiënten kunnen er terecht bij de prikdienst. Anabiotec, Pathlicon en EggCentris zijn industriegericht. Samen zorgen zij ervoor dat Anacura in de gehele keten van analytische services ten behoeve van het stellen van een diagnose, het monitoren van de ziekte  tot  en met  de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, diagnostica kits en medical devices  nationaal en internationaal een leidende rol kan spelen. Het nieuwe gebouw onderstreept deze ambitie op overtuigende wijze.
Perceptie
Ineke Verweire, hoofd marketing en communicatie, evenals hoofd van de afdeling Solutions Management, vertelt dat de perceptie van het gebouw de rol onderstreept die Anacura wil spelen: een solide, ambitieuze entrepreneur. ‘Het gebouw is een middel om onze strategie van analytische services op het hoogste niveau, te realiseren.’
Voor de Van Looy Groep, verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering en management betekende de nieuwbouw een interessante uitdaging. Peter Dockx, managing consultant van Van Looy, vertelt dat aan een laboratorium steeds hogere eisen met betrekking tot flexibiliteit worden gesteld. ‘Ik vraag mijn opdrachtgevers altijd voor mij inzichtelijk te maken hoe zij de toekomst over vijf tot tien jaar zien. Omdat wij gespecialiseerd zijn in de realisering van laboratoria kunnen wij daarover ook prima sparren.
De samenwerking met Anacura was zeer goed. Het gebouw is het resultaat van een intensieve samenwerking waarbij iedereen open stond voor nieuwe inzichten. Overigens werken wij niet alleen voor de gezondheidszorg, maar voor vrijwel alle segmenten in de industrie. Voor een buitenstaander kan het lijken alsof het om totaal verschillende sectoren met verschillende projecten gaat, in de praktijk zijn er echter veel overeenkomsten. De logistiek, infrastructuur en de procedures van laboratoria in onderling sterk verschillende sectoren zijn vergelijkbaar.’
High end apparatuur
De plattegrond van het vijf bouwlagen tellende gebouw laat een indeling zien van algemene laboratoria, gespecialiseerde laboratoria en aangrenzende schrijfruimtes. In de schrijfruimtes kunnen analisten hun bevindingen interpreteren en uitwerken. Vaak besteden ze hier vijftig procent van hun werktijd aan. Daarnaast vinden we in het gebouw op elke verdieping  ontmoetingsruimten, een sfeervol bedrijfsrestaurant met prachtig terras in een eveneens fraai aangelegde tuin, een multifunctioneel auditorium dat ook door derden kan worden gehuurd en diverse facilitaire ruimten. Aangrenzend aan het laboratoriumgebouw is een logistieke ruimte gerealiseerd.
Dockx: ‘Voor de ontwikkeling van een nieuw laboratorium is het belangrijk om visionair te denken. De realisering van een laboratorium vergt in de regel enkele jaren en vaak zie je dat in die periode de helft van de apparatuur wordt vervangen. We hebben zelfs projecten gedaan waar in de realisatieperiode alle apparatuur was vervangen. Laboratoria zijn altijd technologisch dynamische omgevingen. Uiteraard geldt dat niet voor alle aspecten van een lab, maar wel bijvoorbeeld voor een bedrijf als Anabiotec, dat onder meer contract researching verzorgt voor de pharma en biotech industrie. Zo’n bedrijf moet over high end apparatuur beschikken. Zulke apparatuur is aan voortdurende vernieuwingen onderhevig. De noodzaak om te kunnen vernieuwen stelt uiteraard eisen aan de technische infrastructuur. De inpassing van de twee nieuwe bedrijven die recent zijn gestart leverde geen enkel probleem op omdat vanaf het eerste moment flexibiliteit zo hoog op de agenda stond. Wij streven altijd naar een modulaire opbouw waarbij we, zolang er geen specifieke eisen worden gesteld, zo min mogelijk verbijzonderen. Dat komt uiteraard ten goede aan de flexibiliteit van een gebouw. Uiteraard kent flexibiliteit ook zijn grenzen waarvoor je vooraf spelregels moet opstellen, doe je dat niet dan kan het ook een grote chaos worden.’
Prettige werksfeer
Transparantie is een belangrijk kenmerk van het gebouw aan de Noorwegenstraat in Evergem. Peter Dockx: ‘Alle techniek hebben we naar de zijkanten gebracht waardoor het middenveld vrij is van schachten. Door de toepassing van glazen wanden ontstaat een open sfeer; je kunt bijna overal van de ene naar de andere kant van het gebouw kijken. We hebben geprobeerd de ruimten zo open mogelijk te houden. Uiteraard is dat niet altijd gelukt omdat bepaalde labs vereisen dat ze zijn afgesloten.’ Ineke Verweire: ‘Het vele glas zorgt ervoor dat het een licht gebouw is geworden. Overal is sprake van veel daglicht en dat zorgt voor een prettige werksfeer. Uiteraard moet een laboratorium over een heldere, schone uitstraling beschikken waardoor het risico bestaat dat het een “clean” gebouw wordt. Door het toepassen van kleuraccenten en natuurlijke materialen hebben we dit kunnen voorkomen.’
Duurzaam
Het nieuwe lab is een duurzaam gebouw. Een voorbeeld dat dit onderstreept is het modulaire stuursysteem voor de variabele luchttoevoer in de verschillende ruimten. Als er geen luchttoevoer nodig is wordt deze niet gebruikt, hetgeen een aanmerkelijke energiebesparing oplevert. Daarnaast is er sprake van warmterugwinning in combinatie met een warmtepomp. De zes meter hoge technische ruimte staat als een soort hoed bovenop het gebouw. ‘Het minimaliseren van de energieconsumptie is een belangrijk aspect bij het ontwikkelen van een duurzaam laboratorium’, stelt Peter Dockx die bestuurslid is van de Europese organisatie voor duurzame laboratoria, Egnaton. ‘Bij de keuze van materialen speelt de isolatiewaarde een belangrijke rol.
Een duurzaam laboratoria kent heel andere kenmerken dan een duurzaam kantoor. Uiteraard zijn moderne bouw- en isolatietechnieken van toepassing op een laboratoriumgebouw maar hun impact is minimaal. Door het groot aantal luchtverversingen komt dit erop neer alsof je jou kantoor heel de dag door zou verluchten met de ramen open. Wat is dan nog de impact van de schil?’
‘Er zijn nog wel medewerkers die heimwee hebben naar de kleinschalige knusse sfeer van onze oude huisvestingen in het centrum van Evergem, in Zwijnaarde en in Anderlecht’, stelt Ineke Verweire. ‘In het algemeen is iedereen echter heel erg ingenomen met het nieuwe gebouw.  Als we hier klanten of sollicitanten ontvangen dan ervaren ze meteen door het gebouw dat wij een toekomstgerichte organisatie zijn die innovatie en kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Dat is een uitstraling die bij ons past.’
Dit artikel is eerder verschenen in editie 10/2014 van FMT Gezondheidszorg.