NEN organiseert donderdagmiddag 21 september in Delft een bijeenkomst over internationale afspraken voor rolstoelen en vastzetsystemen. De bijeenkomst staat in het teken van deze afspraken, hoe Nederlandse belanghebbende partijen bij deze afspraken betrokken zijn en hoe nog niet betrokken partijen ook hun invloed kunnen uitoefenen. Bent u leverancier of fabrikant, vervoerder van rolstoelen of anderszins betrokken bij dit onderwerp, dan bent u welkom om deel te nemen.
Op internationaal niveau wordt gewerkt aan verschillende normen voor rolstoelen. Voorbeelden zijn:
– NEN-EN 12183 ‘Met de hand aangedreven rolstoelen – Eisen en beproevingsmethoden’;
NEN-ISO 10542-1 ‘Technische systemen en hulpmiddelen voor mensen met beperkingen of/en handicap – Rolstoelvastzetsystemen en veiligheidssystemen voor inzittenden – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor alle systemen’;
NEN-ISO 7176-2 ‘Rolstoelen – Deel 2: Bepaling van de dynamische stabiliteit van elektrische rolstoelen’.

In deze normen zijn internationale afspraken tussen belanghebbende partijen vastgelegd. Nederland heeft hierin ook een stem. Leden van de normcommissie ‘Rolstoelen’ kunnen invloed uitoefenen op de afspraken die worden vastgelegd.
De normcommissie staat open voor alle belanghebbende partijen. Nog niet deelnemende partijen zijn welkom om kennis te komen maken met het werk van de normcommissie.

Normcommissie ‘Rolstoelen’
Leden van de normcommissie ‘Rolstoelen’ werken mee aan Europese en internationale afspraken voor rolstoelen (hand- en elektrisch aangedreven). Het gaat hier om algemene en specifieke eisen en beproevingsmethodes voor rolstoelen inclusief vastzetsystemen. In de meeste gevallen gaat het om afspraken om veiligheid van de gebruiker te waarborgen.

De normcommissie volgt de internationale CEN/TC en ISO/TC ‘Wheelchairs’. Voor besluiten die binnen deze technische commissies worden genomen, wordt binnen de normcommissie een nationaal standpunt gevormd. Dit standpunt wordt als zodanig bij de betreffende commissie ingebracht.

Bijeenkomst
De bijeenkomst is bedoeld voor alle (mogelijk) belanghebbende partijen op het gebied van rolstoelen en vastzetsystemen. Tijdens de bijeenkomst wordt kennis gemaakt met het werkprogramma van de commissie. De leden die al zitting hebben in de normcommissie zijn aanwezig om hun ervaringen en kennis te delen en om vragen te beantwoorden.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst, meldt u zich dat aan via Evenementen. Voor meer informatie en over het normalisatieproces, neem dan contact op met NEN Zorg & Welzijn, (015) 2 690 318 of advies.medisch@nen.nl.

Bron: NEN