Foto: Caring Clothing Tech

NEN organiseert op 27 mei van 11.00 tot 12.00 uur een online informatiebijeenkomst over de mogelijkheden voor normalisatie van Isolatiejassen. De sector heeft hierom gevraagd. De bijeenkomst is bedoeld voor fabrikanten, leveranciers, zorgverleners, wasserijen of andere betrokkenen.

NEN heeft tijdens de Covidpandemie vaak vragen over isolatiejassen gekregen. Er bleek weinig bekend te zijn over waar isolatiejassen aan moeten voldoen, of er eisen zijn aan de duurzaamheid en of hier een norm voor is. NEN heeft, naar aanleiding van deze vragen in 2021 en 2022, bij de sector, de behoefte aan normalisatie gepeild. Deze behoefte is er inderdaad. Vandaar dat NEN nu een bijeenkomst organiseert om te toetsen of een normalisatietraject haalbaar en wenselijk is. Dan kijkt men naar wat er kan, hoe de samenhang is met Europese en internationale normontwikkeling en welke rol partijen daar zelf in hebben.

Normalisatie & normen

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus. De deelnemers aan de normcommissies zijn vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan – op vrijwillige basis – hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen en consumenten duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en stimuleren innovatie. NEN-normen worden ontwikkeld door inhoudsexperts en specialisten op het gebied van normontwikkeling.

Meer informatie en deelname

Meer weten over de informatiebijeenkomst (en) of over het normalisatieproces? Neem contact op met Saliha Lalout, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl. Opgeven voor deelname aan de informatiebijeenkomst kan via: zw@nen.nl.