Op maandagmiddag 31 oktober vindt er een open vergadering plaats van de normcommissie ‘Rolstoelen’. De vergadering staat in het teken van internationale normen over elektrische en hand gedreven rolstoelen. Ook zal er aandacht worden besteed aan rolstoelvastzetsystemen. Bent u fabrikant/leverancier, onderhoudstechnicus en/of anderszins betrokken bij rolstoelen, dan bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Leden van de normcommissie ‘Rolstoelen’ werken mee aan Europese en internationale afspraken voor rolstoelen (hand- en elektrisch aangedreven). Het gaat hier om algemene en specifieke eisen en beproevingsmethodes voor rolstoelen inclusief vastzetsystemen. In de meeste gevallen gaat het om afspraken om veiligheid van de gebruiker te waarborgen.

De normcommissie volgt de volgende internationale CEN/TC en ISO/TC ‘Wheelchairs’. Voor besluiten die binnen deze technische commissies genomen worden, wordt binnen de normcommissie een nationaal standpunt gevormd. Dit standpunt wordt als zodanig bij de betreffende commissie ingebracht.

Kennis maken met de normcommissie
Deze open vergadering is dé gelegenheid voor (mogelijk) belanghebbende partijen om kennis te maken met de normcommissie, het (inter)nationale werkprogramma en om vragen te stellen en nadere informatie aan direct betrokkenen te vragen. Aan deelname van deze vergadering zijn geen kosten verbonden.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met Marian van Loenen, telefoon (015) 2 690 309, of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Wilt u zich aanmelden voor deze open vergadering ga dan naar aanmelden Evenement.

Meer informatie normcommissie ‘Rolstoelen’