Beelduitwisseling in de zorg

NEN start een normontwikkelingstraject om afspraken vast te leggen over het elektronisch uitwisselen van medische beelden en verslag. Op 24 juni 2021 van 10:00 tot 11:00 uur wordt er tijdens een online informatiebijeenkomst ingegaan op het normontwikkelingstraject en mogelijkheden tot deelname.

De norm wordt ontwikkeld in het kader van de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (wegiz). In de norm worden eisen vastgelegd over hoe gegevens uitgewisseld moeten worden en hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn. De ‘taal’ en de informatie die wordt uitgewisseld, worden gestandaardiseerd. Door elektronische uitwisseling gaat de informatieoverdracht sneller, veiliger en worden minder fouten gemaakt. Dit ondersteunt het uitfaseren van papieren dossiers, fax en cd-roms.

Samenhang andere trajecten

De bijeenkomst op 24 juni gaat specifiek in op het normalisatietraject van NEN. Op 2 juni organiseert het Ministerie van VWS een bijeenkomst waarin de Coalitie Beeldbeschikbaarheid presenteert hoe zij samenwerkt in het bredere traject via een informatiestandaard, kwaliteitsstandaard en normering.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 24 juni vindt van 10:00 tot 11:00 uur een online bijeenkomst plaats waarin NEN ingaat op de scope, planning, samenhang met andere normen en mogelijkheden tot deelname in dit traject.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk tot 23 juni 2021 via NEN Evenementen.