Intrakoop, inkoopcoöperatie van de zorg, en INNAX, een onafhankelijke energiedienstverlener, hebben een overeenkomst afgesloten om samen in te spelen op de groeiende vraag van zorgorganisaties naar advies over en praktische maatregelen voor het terugdringen van energieverbruik. Doel: zoveel mogelijk energie besparen en verduurzamen van de zorg in Nederland.

Met eenvoudige maatregelen kunnen zorgorganisaties hun energieverbruik met vijf tot tien procent terugdringen. Daarmee kan de zorg fors besparen op de jaarlijks energiekosten van 640 miljoen euro  (bron: Intrakoop jaarverslagenanalyse 2015). De aandacht voor duurzaam vastgoed in de zorg neemt dan ook flink toe. Dit wordt mede gestimuleerd door wettelijke verplichtingen zoals de energieaudit vanuit de Energy Efficiency Directive (EED) en het Activiteitenbesluit in de Wet milieubeheer.

Door deze overeenkomst kunnen zorgorganisaties tegen gunstige voorwaarden inzicht krijgen in hun energieverbruik en advies inwinnen over mogelijke maatregelen met de verwachte kosten en resultaten. Verder kunnen zij zich laten ondersteunen bij de ontwikkeling van energiebeleidsplannen tot en met de technische uitvoering en financiering van de maatregelen. INNAX werkt onafhankelijk van leveranciers van energie, apparatuur en installatiewerkzaamheden.

 

Philip Blaauw, directeur van INNAX: ‘Met deze samenwerking streven wij ernaar om een ideale situatie te creëren voor zorginstellingen: de kennis en systemen van INNAX samen met de inkoopkracht en -expertise van Intrakoop. Via een modulair Energie Management Systeem met resultaatgaranties zijn besparingen en wettelijke verplichtingen op transparante wijze te realiseren. Daarnaast stelt onze onafhankelijke positie ons in staat om het belang van zorginstellingen volledig voorop te stellen.’

 

Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop: ‘De overeenkomst met INNAX vloeit voort uit onze Best Value Procurement (BVP)-aanbesteding met ziekenhuis ZorgSaam in Zeeland vorig jaar. INNAX is daar als beste keuze geselecteerd. Vervolgens hebben wij een overeenkomst afgesloten waarvan alle leden gebruik kunnen maken om energie te besparen en hun gebouwen te verduurzamen. Zo houden ze meer geld over voor de zorg én het draagt bij aan een betere woon- en werkomgeving.’