Op 18 mei aanstaande opent het Prinses Máxima Centrum in Utrecht zijn deuren. Hier wordt de zorg voor alle kinderen met kanker in ons land op één plaats geconcentreerd. Ambitie is om hiermee het beste centrum voor kinderoncologie van Europa te worden en tot de top-5 wereldwijd te gaan behoren. Het volledig geïntegreerde interieur dat MMEK’ voor het centrum heeft ontworpen, draagt bij aan de transformatie van de gezondheidszorg voor kinderen. Ruimte voor spel, interactie en het creëren van een omgeving waarin het kind centraal staat, zijn belangrijke thema’s. Het centrum is naast ziekenhuis, voortaan ook een plek waar jonge patiënten zich kunnen blijven ontwikkelen.

Jaarlijks krijgen 600 kinderen tussen nul en achttien jaar een vorm van kanker. Het Prinses Máxima Centrum wil niet alleen topkwaliteit zorg leveren, maar ook de normale ontwikkeling van kinderen bevorderen, ondanks hun ziekte en behandeling. Dit vraagt om een gebouw dat het kind de ruimte biedt om kind te zijn. Om dit te bereiken heeft MMEK’ een visie ontwikkeld en een ontwerp gerealiseerd dat rust en ruimte uitstraalt.

Het ontwerp omvat een aantal unieke voorbeelden die deze missie ondersteunen: de Ontdekplek, het Park, de ouder-kind kamer, het bedtafeltje en de IV-paal. De bijzondere werkwijze van MMEK’ heeft daarbij garant gestaan voor een holistisch en breed gedragen resultaat.

De werkwijze: MMEK’ is al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het ziekenhuis betrokken en heeft intensief samengewerkt met kinderen, ouders, zorgprofessionals, stafleden en bouwmanagement. MMEK’ heeft alle partijen samengebracht en bovendien het zorgproces op innovatieve wijze benaderd. Niet alleen de ontwikkeling van de hardware (de stenen) en de software (het zorgproces) waren belangrijk, maar vooral ook de ontwikkeling van de mindware (zingeving). De visie die MMEK’ voor het centrum heeft ontwikkeld, sluit hierdoor naadloos aan op de doelstellingen en identiteit van het Prinses Máxima Centrum en komt tegemoet aan alle eisen en wensen van de vele belangrijke stakeholders.

De Ontdekplek speelt in op de leergierigheid van kinderen. Hier is informatie te vinden over wat kanker is en wat het behandeltraject inhoudt. Ook is er informatie te vinden over het onderzoek dat binnen het Prinses Máxima Centrum plaatsvindt. Specialisten kunnen deze ruimte gebruiken ter ondersteuning van hun verhaal aan ouders en kind en hen voorbereiden op de behandeling die gaat volgen. De kinderen zelf kunnen de exhibits gebruiken als ze met familieleden of klasgenootjes praten.

Het Park is een indrukwekkend meubelobject dat als een landschap door de ruimte heen slingert en waarin veel te ontdekken valt. Het bevat speelelementen en relaxhoeken om aan de verschillende behoeften van patiënten en hun familieleden tegemoet te komen. Het Park is een positieve, open ruimte en biedt een prachtig uitzicht op het buitengebied.

De ouder-kind kamer is speels opgebouwd en verdeeld in verschillende ruimtes. Het gezin kan bij elkaar zijn, maar het kind kan ook in zijn eigen ruimte tot rust komen. De kamers zijn licht en bieden uitzicht op de binnentuin. Ze bieden een ideale omgeving voor ouders en kind om gewoon een gezin te zijn. Tegelijkertijd zorgt het gebruik van schuine wanden voor goede zichtlijnen voor het verplegend personeel. Zij kunnen de patiënten goed in de gaten houden en andersom.

Het bedtafeltje heeft MMEK’ speciaal voor het centrum ontworpen. Het heeft grote wielen en oogt speels. Het is bovendien zeer wendbaar en licht te gebruiken. Een bijzondere

IV-paal kan door de kinderen zelf worden gecustomized en onderdeel vormen van een driewieler met pedalen, een driewieler te voet, een rolstoel of een trolley. Met deze ontwerpen kunnen kinderen zoveel mogelijk blijven bewegen tijdens hun behandeling.

Eenheid in kleur en stijl zorgt ervoor dat het Prinses Máxima Centrum één sfeer uitstraalt die overal binnen het gebouw herkenbaar is. Dit geeft rust. Kleuren, materialen en meubilair zijn afgestemd op elkaar om alle afdelingen met elkaar te verbinden. Ook is rekening gehouden met privacy en biedt het interieur een veilig gevoel. Zo zitten patiënt en ouders in behandel- en therapieruimten in hetzelfde type stoel als de arts. Bij de balies is gekozen voor een laag en ‘open’ ontwerp, wat zorgt voor een vriendelijke uitstraling. De vorm van de balies komt op verschillende plekken terug in de meubels.

Virtual reality wordt door MMEK’ al in een vroeg stadium toegepast om een zo compleet mogelijk beeld te laten zien van het interieurontwerp. Deze vooruitstrevende techniek maakt de ruimte en mogelijkheden duidelijk zichtbaar voor alle betrokken partijen. Virtual reality komt dicht bij de werkelijkheid en helpt om snel beslissingen te kunnen nemen. Het zorgt voor een zorgvuldige manier van werken. Het eindresultaat komt door het gebruik van deze techniek tegemoet aan alle wensen en eisen.

MMEK’ is een ontwerpbureau voor experience design, gehuisvest in de voormalige Pastoefabriek in Utrecht. MMEK’ vertaalt belangrijke momenten en merkboodschappen naar onvergetelijke – en zingevende ervaringen. Het ontwerpbureau heeft ruime ervaring binnen de gezondheidszorg en musea: omgevingen waarin de ervaring van de bezoeker absoluut centraal staat. Ook heeft het een uitgebreid trackrecord in het ontwikkelen van brand experience centra voor bedrijven in andere sectoren. MMEK’ heeft een scherp oog voor de essentie van organisaties en merken. Het bureau heeft expertise in huis op het gebied van architectuur, interieur en multimediadesign. Kenmerkend voor de studio is de brede, veelzijdige aanpak. Deze maakt dat ruimte, design en technologie in alle concepten verenigd zijn. MMEK’ creëert experiences die de zintuigen prikkelen.

Bron: MMEK’