Op donderdag 6 december 2018 wordt de afdeling KNF van epilepsiekliniek SEIN in Zwolle feestelijk heropend. De afgelopen weken is op de afdeling de nieuwste innovatieve apparatuur geïnstalleerd om nog beter EEG-onderzoek te kunnen doen. EEG-onderzoek is een belangrijk onderdeel bij het vaststellen van epilepsie.

Er zijn in Nederland zo’n 120.000 mensen met epilepsie. Per jaar krijgen ongeveer 14.000 mensen in ons land de diagnose epilepsie. Een groot deel hiervan krijgt deze diagnose van de neuroloog in het ziekenhuis. Bij complexe vormen van epilepsie komt expertisecentrum SEIN in beeld.  Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Hoe nauwgezetter dit bekeken kan worden, hoe beter de diagnose en behandeling.

Beter en nauwkeuriger

De KNF afdeling (Klinische Neuro Fysiologie) van SEIN is de spil van het expertisecentrum, want om inzicht te krijgen in de prikkeloverdracht in de hersenen, is een EEG nodig. De apparatuur van de afdeling is in de afgelopen weken volledig vervangen en uitgebreid. Op dit moment worden de eerste patiënten weer onderzocht.

De nieuwe apparatuur is draadloos. Dit betekent dat de patiënt veel meer bewegingsvrijheid heeft, vooral voor kinderen is dit veel prettiger. Bovendien registreert  de nieuwe apparatuur beter en nauwkeuriger en heeft meer mogelijkheden om op een zo natuurlijk mogelijke manier registraties te kunnen vastleggen en analyseren.

Meer patiënten helpen

Verwacht wordt dat met de nieuwe apparatuur en de uitbreiding, meer patiënten geholpen kunnen worden en zo de wachtlijst ingeperkt kan worden.
De vervanging van de apparatuur is een groot en kostbaar project geweest. Naast de aanschaf van de apparatuur ging het ook om aanpassingen in de installaties en het aanleggen van een eigen EEG-WiFi-systeem.

Over SEIN

SEIN is een expertisecentrum voor mensen met epilepsie en slaap-waakproblemen. Patiënten hebben vaak moeilijk behandelbare vormen van epilepsie en zeer complexe problemen. Onze kracht is expertise gekoppeld aan multidisciplinaire aanpak. Naast de kliniek is er in Zwolle ook een Slaap-Waakcentrum en een woonvoorziening.

Foto: Fragment website SEIN