De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)heeft Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2016 gepubliceerd. Het Resultaat Telt 2016 geeft de scores weer van alle ziekenhuizen in Nederland op verschillende kwaliteitsindicatoren.

De kwaliteitsindicatoren zijn van de verschillende beroepsgroepen (NVZ, FMS, V&VN, NFU) en de inspectie. De inspectie analyseert de data en geeft deze informatie terug aan de ziekenhuizen. Door de analyse wordt duidelijk waar de risico’s liggen. Bij de verschillende ziekenhuizen, maar ook bij de hele sector. De inspectie gebruikt deze bevindingen in haar gesprekken met de raden van bestuur van ziekenhuizen en de sector over risico’s en ambities.

Feedback aan zorgverleners
Het komende jaar wil de inspectie eerder en directer feedback geven aan de ziekenhuizen en zorgverleners, op basis van de analyse van de kwaliteitsindicatoren. Ziekenhuizen en zorgverleners krijgen dan snel inzicht in de kwaliteit en veiligheid van zorg die zij leveren en kunnen dit vergelijken met andere ziekenhuizen.

Bovendien krijgen ook andere belanghebbenden zoals patiënten, meer inzicht in de kwaliteit en veiligheid van zorg. Welke vorm dit precies krijgt, wordt op dit moment uitgewerkt met de betrokken partijen zoals de ziekenhuizen, NFU, Federatie Medisch Specialisten en de NVZ.

Download de publicatie.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)