MediCheck is na het succesvol afronden van de pilotfase een overeenkomst aangegaan met thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Buurtzorg heeft op dit moment met meerdere elektronische toedienregistratiesystemen pilots lopen. Hiervan is MediCheck het eerste systeem waarmee een samenwerking wordt aangegaan. Het systeem zal worden gebruikt om de medicatieveiligheid te verhogen en daarmee ook de kwaliteit van de zorg.

MediCheck zet zich in om de medicatieveiligheid te bevorderen en om het werken in de zorg efficiënter te maken. Het is een systeem voor elektronische toedienregistratie waarbij de nadruk ligt op gebruiksvriendelijkheid. Door de directe koppeling met de Apotheek Informatie Systemen is er altijd een actueel medicatie overzicht van de cliënt beschikbaar. MediCheck voorziet ook in een digitale dubbele controle voor risicovolle medicatie en van alle medicatie zijn foto’s en bijsluiters voorhanden.

Vanaf maart 2016 lopen er verschillende pilots bij Buurtzorg teams met MediCheck. Deze pilots zijn succesvol afgerond en waren bepalend voor de beslissing van Buurtzorg om officieel te gaan samenwerken met MediCheck.

“Werken met MediCheck zorgt ervoor dat het toedienen van medicatie persoonlijker, veiliger en efficiënter wordt”, zeggen wijkverpleegkundigen van Buurtzorg team Alkmaar West 2. “We willen niet meer terug naar het papieren tijdperk: medicatie toedienen is nu volledig digitaal en de papieren toedienlijsten zijn niet meer aan de orde”. “Met MediCheck kan er secuurder gewerkt worden en het levert voor ons waardevolle tijd op.”

Tijdens de Buurtzorg congresdagen in april van dit jaar zal MediCheck als partner aanwezig zijn om alle teams die interesse hebben te woord te kunnen staan.

Over Buurtzorg
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die in heel Nederland met teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. www.buurtzorgnederland.com

Over MediCheck
MediCheck is een product van UPLUS eHealth Solutions BV. UPLUS eHealth Solutions BV heeft zich gespecialiseerd in eHealth oplossingen om de gehele zorgketen te ondersteunen op farmaceutisch gebied voor zowel apotheek, als intramurale- en extramurale (thuis)zorginstellingen. www.medicheckapp.nl

Foto: fragment website Medicheck

Bron: MediCheck