Het Bravis ziekenhuis en Zorg-ICT bedrijf Chipsoft hielden op vrijdag 5 oktober een succesvolle inspiratiemiddag rondom de DigiTuin. Afgevaardigden van 26 andere ziekenhuizen ervaarden hier hoe deze innovatie er in de praktijk uitziet. Verschillende inspirerende sprekers kwamen aan het woord en afsluitend werd er een bezoek gebracht aan de Digituin.

In 2020 moeten alle patiënten in Nederland digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Alle zorginstellingen die deelnemen aan het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP), ontvangen een subsidie om dit te realiseren. Deze vereist een bepaald aantal inlogacties op het patiëntenportaal. De DigiTuin van het Bravis ziekenhuis is de eerste fysieke ruimte, waar patiënten terecht kunnen met vragen over het inloggen op hun portaal.

Technische snufjes
Denise Verburgh sprak op de inspiratiemiddag namens het Brave Innovatieteam over de aanpak van het project DigiTuin, de winst van eHealth en de impact op het patiëntenportaal ‘MijnBravis’ en VIPP. “Patiënten moeten steeds meer digitaal meewerken. Met de DigiTuin willen we iedereen kennis laten maken met nieuwe technologieën, zoals de VR-bril, smart watches en digitale bloeddrukmeters. Dat zijn technische snufjes die waardevol zijn voor de toekomst, ook in combinatie met HiX. Dat we met de DigiTuin aansluiten op het VIPP-programma is een mooie bijkomstigheid; we hadden dit ook gedaan als VIPP er niet was geweest.”

Inspireren
Denise was positief verrast door de grote opkomst en stelt dat de bijeenkomst meer dan geslaagd was. “We hebben veel mensen kunnen inspireren, dus het doel van de inspiratiemiddag is zeker bereikt. Veel mensen bleven na afloop om kennis en ervaringen uit te wisselen.”

Privacy
De afgevaardigden waren onder andere benieuwd naar de inzet van vrijwilligers in de Digituin, de realisering van de fysieke ruimte en de privacy van patiënten. “De bezoekers wilden met name weten hoe wij de privacy van patiënten garanderen, omdat zij bij het inloggen op het patiëntenportaal geholpen worden door vrijwilligers”, vertelt Denise. “Dit doen wij door de patiënt zelf aan het toetsenbord te laten zitten en hen zo te laten bepalen welke informatie vrijwilligers wel en niet te zien krijgen. De regie ligt op die manier dus echt bij de patiënt.”

Reactie deelnemers
Roy Stokvis, Coördinator Informatisering van Saxenburgh Groep: “Ik vind het erg belangrijk dat we onze patiënten goed ondersteunen bij het gebruik van ehealth. Daarom hebben wij ook plannen om een fysieke helpdesk voor patiënten in ons ziekenhuis te maken. De aanpak en ervaringen van het Bravis ziekenhuis bij het realiseren van de DigiTuin geeft ons goede input om hier zelf een goede invulling aan te geven.”

Forine Polfliet, als functioneel applicatiebeheerder van Admiraal De Ruyter Ziekenhuis: “De DigiTuin is uniek. In de presentatie van het Brave InnovatieTeam over de aanpak van het project werd ingegaan wat er allemaal nodig is om tot de DigiTuin te komen. Heel fijn dat zij dit wilden delen. De presentatie over de nieuwe functionaliteiten binnen Zorgportaal liet zien dat ChipSoft druk bezig is om samen met de klanten het Zorgportaal verder te ontwikkelen. Al met al was het een interessante middag, waarin ik veel informatie en inspiratie heb opgedaan en met medegebruikers van Zorgportaal ervaringen heb kunnen delen.”

Bron: Bravis