Inteon en Okeedo, beide dienstverleners in de zorg, zijn een samenwerking aangegaan rond het nieuwe concept FLEX. In dit integrale concept voor de langdurige zorg richt Okeedo zich op de inzet van FLEX-medewerkers en biedt Inteon ondersteuning in de bedrijfsvoering. 

 

Het FLEX-concept speelt in op de behoefte aan bekwame en enthousiaste medewerkers met gerichte werving, scholing en aanbod van zorgondersteuners, verzorgenden en verpleegkundigen. Waarmee, behalve een hospitality-DNA, eveneens relevante kennis en ervaring van buiten naar binnen wordt gebracht. Het FLEX-concept biedt zorgorganisaties, behalve een antwoord voor nu, vooral oplossingen voor de lange termijn. Onder meer door het inrichten van een structurele flexibele schil en het optimaliseren van processen in de bedrijfsvoering.

 

Ontwikkelingen in de zorg

Inteon en Okeedo signaleren dezelfde ontwikkelingen in de zorg, zoals bijvoorbeeld het kleinschaliger organiseren van zorg en het meer en meer centraal stellen van de bewoner en patiënt. De enorme krapte op de arbeidsmarkt maakt de uitvoering van beleid evenwel uitdagend voor zorgorganisaties en inventieve oplossingen noodzakelijk. “Als je de bewoner of patiënt centraal wilt stellen, moet je professionals op de juiste wijze ondersteunen en in hun kracht zetten”, aldus Roy Martini, partner bij Inteon. De toenemende focus op woon- en welzijnstaken vraagt om een andere aanpak. De juiste dingen doen en de juiste dingen goed doen, waarbij de zorg en ondersteunende processen integraal worden georganiseerd. “Daarmee win je capaciteit, bespaar je kosten en kun je dagelijks het verschil maken.”

 

Elke organisatie en daarmee ieder vraagstuk is uniek, benadrukt Yvonne de Jong, partner bij Inteon. “Om te voorkomen dat wordt uitgegaan van voor-gedefinieerde oplossingen kijken we door de bril van de opdrachtgever naar vraagstukken, uitdagingen en oplossingen.”

 

Kansen in samenwerking

Wesley Buitenhuis, managing director van Okeedo, ziet veel kansen in de samenwerking met Inteon. “Beide partijen versterken elkaar, in kennis en met het netwerk dat we hebben in de zorg. Inteon heeft een sterke positie in de VVT-sector, Okeedo groeit snel in ziekenhuizen en slaat ook haar vleugels uit in de ouderenzorg. We hebben dezelfde visie op de markt en bundelen nu onze krachten om een goed antwoord te bieden op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg.”

 

 

 

 

Noot voor de redactie:

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Wesley Buitenhuis (managing director Okeedo) via 06-19361968 / wbuitenhuis@okeedo.nl, Yvonne de Jong via 06-47322440 / yvonne@inteon.nl of Roy Martini via 06-22708754 / roy@inteon.nl.

 

 

Over Okeedo

Okeedo heeft als missie ‘elke organisatie weer gezond krijgen met gelukkige mensen’. Okeedo gelooft in de meerwaarde van een gezonde, flexibele schil. Hiervoor neemt Okeedo een deel van de formatie van een zorgorganisatie uit handen en richt het een klantspecifieke, flexibele schil in. Verzuimrisico’s en kosten worden gereduceerd, er wordt minder boventalligheid ingezet en de bedrijfsrisico’s worden kleiner ten opzichte van een volledig eigen beheersituatie. Bovendien brengen de energieke en enthousiaste mensen van Okeedo bestaande teams in beweging.

 

Over Inteon

Inteon is een adviesbureau, gericht op de sector zorg en welzijn en opgericht door partners met vele jaren ervaring in de zorg. Inteon werkt vanuit de ondersteunende processen en is van mening dat de bedrijfsvoering vaak anders, beter kan. Inteon biedt oplossingen via interim management, projectmanagement, consultancy en heeft verschillende sectorspecifieke concepten ontwikkeld en in ontwikkeling. Inteon werkt deels met eigen mensen en maakt deels gebruik van een aan het adviesbureau verbonden netwerk.

Bron: Okeedo