Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2012-2015 blijkt dat de meeste instellingen die bezocht zijn, de hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen niet op orde hebben volgens de geldende richtlijnen en veldnormen. Op het moment dat instellingen beseffen dat dit een urgent probleem is, blijkt dat binnen een korte tijd veel verbeteringen mogelijk zijn. Maar deze verbeteringen worden dan weer niet organisatiebreed doorgevoerd.

Kortom het huidige toezicht heeft niet het gewenste effect, dus slaan we een andere weg in.

In samenwerking met adviesbureau de Argumentenfabriek heeft IGZ een argumentenkaart (pdf-bestand, 110 kB) laten maken. Deze kaart is de basis om voor het zorgveld om met elkaar de discussie aan te gaan. Met als uiteindelijk doel de bewustwording te vergroten, draagvlak te creëren en de intrinsieke motivatie te verbeteren.

Met roadshows het land in
Dit najaar organiseert IGZ , in samenwerking met enkele GGD’en én de Argumentenfabriek, een zestal interactieve roadshows rond het thema infectiepreventie en antibioticagebruik. Doel is het thema op de agenda te krijgen van zorgbestuurders, en het gesprek te entameren over de vraag waar wij elkaar op aan mogen spreken om het infectiepreventie- en antibioticabeleid op een verantwoord niveau te krijgen.

Resultaten als input toetsingskader
De uitkomsten van de roadshow zijn mede input voor het toetsingskader waarmee we in 2017 op pad gaan. De discussie moet dan ook duidelijk maken: waar mogen wij elkaar op aanspreken om het infectiepreventiebeleid en antibioticabeleid voor bewoners op een verantwoord niveau te krijgen?

Planning
Uitnodiging en aanmelding verlopen via de organiserende GGD’en:

Bron: IGZ

Datum Organiserende GGD(‘en)
2 november 2016 GGD Amsterdam Bekijk de uitnodiging
9 november 2016 GGD Zuid Limburg en GGD Noord Limburg Bekijk de uitnodiging
21 november 2016 GGD Groningen Bekijk de uitnodiging
23 november 2016 GGD Zeeland en GGD West Brabant Bekijk de uitnodiging
24 november 2016 GGD Twente Bekijk de uitnodiging
30 november 2016 GGD Brabant Zuid Oost en GGD Hart van Brabant Bekijk de uitnodigin